Adventskalender 2024

De Advent is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest


Zondag - 1 december 2024
Eerste zondag van de Advent

De eerste kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de eerste adventskaars:

Heer onze God,
wij laten een eerste adventskaars branden.
Want uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak onze geest en zintuigen oplettend
en leer ons onze waakzaamheid aan te scherpen
om te zien wat er rondom ons gebeurt:
hoe armen armer worden,
hoe wie geen kennis heeft in een spiraal van twijfel kan terecht komen.
Versterk onze goedheid en verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Amen.

Zondag - 8 december 2024
Tweede zondag van de Advent

De tweede kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de tweede adventskaars:

Heer onze God,
Gij die namen draagt
vol van verlangen:
'Ik zal er zijn voor u'
'Twijgje aan de stronk van Jesse',
' Bevrijder van Israël',
'Gordel van gerechtigheid',
'Die de kleinen recht verschaft',
'Wolf en lam tezamen'
'Emmanuel, God met ons'.
Al die mooie lieve sterke namen.
Wilt Gij weldra geboren worden in ons?

Gij die zijt
die Ene die op ons wacht,
toekomst en vooruitzicht,
hoop op beter leven.
Daal af dan uit Uw hoogte
en kom ons tegemoet.
Wees dauw van gerechtigheid op ons hoofd,
brood van vrede in onze handen,
een bekertje verbondenheid in ons midden
Dat wij eindelijk geboren worden uit U.

Woon in ons, beweeg in ons,
als een Kind dat leven wil.
Kom in ons duister aan het licht.
Dat wij doen Uw Naam,
Dat wij er zijn, nabij,
dat wij zelf ook durven afdalen en bevrijden.
Wees honger en dorst in ons
naar vrede en gerechtigheid...
Amen. 

Zondag - 15 december 2024
Derde zondag van de Advent

De derde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de derde adventskaars:

Heer onze God,
in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht
voor de minste medemens,
en help ons te geloven
dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
Amen.

Zondag 22 december 2024
Vierde zondag van de Advent

De vierde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de vierde adventskaars:

Heer onze God,
in de vierde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn'
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
Amen.

 

Woensdag 25 december 2024 - Kerstmis