Advent 2024

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 27 november 2022 24 december 2022; dit jaar begint de Advent derhalve 27 november 2022.

De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

• Eerste zondag van de advent:     1 december 2024
• Tweede zondag van de advent:   8 december 2024
• Derde zondag van de advent:    15 december 2024
• Vierde zondag van de advent:   22 december 2024

Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Als men in de advent streng de kleuren van de liturgie volgde, hanteerde men op de groene adventskrans met 3 paarse en 1 roze kaars en paarse linten. De advent is een periode van bezinning, zich bewust worden van de rol van God in zijn schepping, inkeer. Vandaar de paarse kleur in deze tijd van het jaar. Op de 3de zondag van de advent wordt het "gaudete' (verheugt u) gezongen en dan brandt de roze kaars en draagt de priester roze gewaden in deze kloosters als teken van vreugde omdat de komst van de Heer aangekondigd werd en men al voorbij de helft van de advent is. Met Kerstmis worden de paarse linten vervangen door witte linten en de krans wordt omhoog gehangen in het gewelf van de kerk. In het midden kan een bloemstuk komen met witte linten of een maretak als symbool van de geboorte van het Kind dat geluk brengt.

De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een 'Mariamaand'. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

Om ons goed op het Kerstfeest voor te bereiden treft u hieronder een verwijzing naar de Adventskalender vanaf 28 november voor iedere zondag van deze Advent een gebed aan. Een prima ondersteuning voor ieder van ons om dieper na te denken over de komst én de wederkomst van Christus!

Gebed voor de advent

Lieve God,
Om licht zijn we gekomen
Licht in donkere dagen
Licht op onze levensweg.
Om warmte zijn wij gekomen
Warmte voor koude handen
Warmte die de kou verjaagt.
Om blijheid zijn wij gekomen
Blijheid om het feest dat komt
Blijheid met mensen om ons heen.
Om troost zijn wij gekomen
Troost als het feest niet komt
Troost om gemis.
Om licht zijn wij gekomen
Lieve God
Met het licht van uw ogen
Zegen ons.
Amen.

Klik hier voor de Adventskalender 2024