De Verschijningen van de Heilige Maagd Maria

(van Dienstmaagd des Heren tot Koningin van Hemel en Aarde)

De Verschijningen van de Heilige Maagd Maria

Schenk vertrouwen aan Maria en weet: ze is altijd aanwezig aan je zijde.
Hoe meer je daarvan overtuigd bent, hoe dichter ze tot je nadert.
Zo onderga je de uitstraling van Haar gemoedsrust en vrede.

 "Ik ben de weg om tot Mijn Zoon te komen; allen, die tot Mij komen, zullen tot Christus komen"

Door mijn Rooms Katholieke achtergrond geloof ik in het mysterie van de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Hij is de Schepper van al wat bestaat en Zijn macht is veel groter dan wij ons ook maar kunnen voorstellen. Mijn pagina's tonen u informatie over onze moeder Maria, de Koningin van de Hemel en Kroon van alle deugden, van de moederschoot af zonder zonde. Zij heeft een zeer speciale plaats in mijn hart, omdat Zij mij naar Haar Zoon Jezus leidde op een zeer speciale manier. U kunt dit lezen op de pagina: "Wie is Leo de Bondt?" Ik geloof onvoorwaardelijk in de maagdelijkheid van Maria. Paus Pius IX sprak op 8 december 1854, het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit. Vier jaar na het uitspreken van het dogma verscheen Maria in het Franse Lourdes aan Bernadette Soubirous. Op de vraag wie zij was antwoordde Maria: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis" en bevestigde hiermee de uitspraak van paus Pius IX. De Kerk viert het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december. Mijn dank voor hulp bij deze Nederlandse pagina's gaat uit naar mijn zoon Robin.

Maria verscheen op deze wereld om ons te waarschuwen. Groots en indrukwekkend zijn haar woorden tijdens haar verschijning in La Salette: "Als Mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, word Ik gedwongen de Hand van Mijn Zoon te laten gaan". Zij doelt hier op het einde der tijden. De bedrukte houding, de vloeiende tranen en de woorden van Maria zijn de uitdrukking van Haar bezorgdheid en toegenegenheid tot de mensen: "?..nooit zullen jullie Mij kunnen vergoeden, wat Ik voor jullie heb gedaan". Maria vraagt om veel te bidden; om zo de aarde te redden. Zij vraagt bekering, gebed en boete. Maria wijst op de genaderijkdom van het rozenkransgebed en zij vraagt en smeekt: "Laat u verzoenen met God". Zij zegt: "Ik wil, dat iedereen gered wordt, zowel de slechten als de goeden. Ik ben de Moeder van de Liefde, de Moeder van allen; jullie zijn allemaal mijn kinderen. Daarom wil ik dat allen gered worden. Dit is de reden, dat ik de hele wereld uitnodig tot gebed".

Klik hieronder voor alle door Rome erkende verschijningen van de Heilige Maagd Maria