Goede week (Lijdensweek) 2024

zondag 24 maart 2024 - zaterdag 30 maart 2024

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Palmzondag:

Deze Goede Week begint met Palmzondag. We herdenken dat Jezus als ‘een koning’ Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen stonden juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg.

Witte Donderdag:

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht.

Goede Vrijdag:

De vrijdag na Witte Donderdag wordt 'Goede Vrijdag' genoemd. Op deze dag wordt wereldwijd door christenen de kruisiging van Jezus herdacht.

Stille Zaterdag

Zaterdag overdag is het stil in de kerk, Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Na zonsondergang gaan we in stilte naar de kerk. In de Paaswake gaan we van het donker naar het licht.

Pasen

Ook op Paasmorgen staat het verhaal van de verrijzenis van Jezus centraal. In de ochtend vonden de vrouwen het lege graf. Alleluja wordt er gezongen. Gejubeld wordt er. Het is feest want Hij is waarlijk opgestaan!