Heiligen in de Rooms-Katholieke kerk

 

Hoe wordt iemand heilig verklaard?

Er zijn in de huidige procedure drie stappen.

    1. Eerst moet men zich in een uitzonderlijke en uiteraard positieve wijze hebben laten opmerken. Als dat erkend wordt in Rome, krijgt de persoon de titel "eerbiedwaardige".

    2. De volgende stap is een zaligverklaring. Dat kan enkel als aan iemand een mirakel kan worden toegeschreven dat door getuigen bevestigd is. Door zijn tussenkomst zou een zieke dan vrij snel genezen geraakt zijn, op voorwaarde dat die medisch niet geholpen kon worden en dat het herstel blijvend is.
      Als de paus dat erkent, wordt iemand zalig.

    3. Als er twee mirakelen aan iemand worden toegeschreven, kan die persoon na goedkeurend advies van de Congregatio officieel door de paus tot heilige worden verklaard of "gecanoniseerd". Hij is dan heilig voor de hele kerk. Ook andere christelijke stromingen zoals de orthodoxe, koptische of Ethiopische kerken kennen heiligen, maar die lijsten wijken vaak af van de katholieke.