Neem en draag de Wonderdadige MedailleDe Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.

Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe nl. een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.

"Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd,
"de personen die ze met vertrouwen dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".

Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.

In verband met deze buitengewone feiten gelastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officiëel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac. Ziehier het resultaat:
De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid is, het verbazingwekkend aantal medailles, die geslagen en verspreid zijn, de bewonderenswaardige weldaden en de uitzonderlijke genaden, die verkregen zijn door het vertrouwen van de gelovigen, schijnen werkelijk een teken van de Hemel te zijn, waarmee de waarachtigheid van de verschijningen, de waarheid van het verhaal van de zienster en de verspreiding van de Medaille bevestigd worden.

In 1846, na de opzienbarende bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne in Rome, bevestigde Paus Gregorius XVI de bovenvermelde conclusie van de Aartsbisschop van Parijs.

Als u dus van de H. Maagd houdt en als u vertrouwen heeft in haar machtige voorspraak:

 • Draag dan altijd de Medaille om te blijven leven in Gods genade en de bescherming van de Onbevlekte Maagd te genieten
 • Bid dan elke dag de aanroeping op de Medaille gegrift. De H. Maagd wilde aldus gegroet en aangeroepen worden:
  "O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"
 • Maak de Medaille bekend in uw omgeving; geef ze vooral aan zieken en bedroefden

Lourdes en de Wonderdadige Medaille

 • De Wonderdadige Medaille is algemeen bekend. Maar vaak wordt ontkend, dat de verschijningen in de Kapel van Rue du Bac de grote gebeurtenissen van Lourdes hebben voorbereid."De Dame van de grot is mij verschenen zoals zij op de Wonderdadige Medaille wordt voorgesteld", verklaarde Bernadette, die de Medaille van de Rue du Bac droeg.
 • De aanroeping van de Medaille:
  "O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen"
 • Overal verspreid door de Wonderdadige Medaille, heeft een enorme geloofsbeweging opgeroepen, die Paus Pius IX er toe bracht in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis te definiëren. Vier jaar later bevestigde de verschijning van Massabielle deze Romeinse definitie op een ongehoorde wijze.
 • Bij gelegenheid van het eeuwfeest van deze definitie, in 1954, liet de Heilige Stoel een gedenkpenning slaan. De Wonderdadige Medaille en de grot van Lourdes op de keerzijde onderstreepten de nauwe band van de beide verschijningen met de definitie van de Onbevlekte Maagd.
 • Evenals Lourdes een onuitputtelijke bron van genaden is, is de Wonderdadige Medaille steeds het instrument van de nooit aflatende goedheid van 0. L. Vrouw voor alle zondaars en ongelukkigen van de wereld.
 • In de verschijningen en in de Medaille kunnen de Christenen het essentiële van het Christendom terugvinden, evenals de leer van de Kerk over de providentiële plaats van Maria in de Verlossing en vooral haar universele bemiddeling.

Nadere uitleg over vragen, die ik heb ontvangen over de plaatsing van de sterren op de wonderdadige medaille.

Er zijn momenteel 2 verschillende versies van de Wonderdadige Medaille in omloop.
Ook bij ons hebben wij deze 2 versies in omloop.
Dit is gekomen met het ontwerpen van de Europese vlag.
Voorbeeld voor de Europese vlag was de Wonderdadige Medaille.
Dit op verzoek van het Vaticaan in 1955.
Achtergrond van de vlag is het blauw van de mantel van Maria.
Verder is de vlag getooid met de 12 sterren van de Medaille.
Wel zijn hierbij de sterren iets gedraaid zodat een ster in top staat.
Dit is vervolgens ook gebeurd met de Wonderdadige Medailles die in de 50-60 jaren geslagen zijn. Dit zijn dus de Latijnse medailles. Het zijn dus geen satanische medailles.

Wij beschikken ook nog over deze Wonderdadige Medailles, vooral met Latijnse tekst
Verder is het ook nog zo dat dat mocht Satan invloed willen hebben op de Wonderdadige Medaille, dan kan dit niet omdat iedere Wonderdadige Medaille die wij versturen gezegend wordt.
De huidige Wonderdadige Medailles met Nederlandse tekst zijn weer geslagen zoals bij de verschijning van Maria aan Catharina Labouré.
Alle producten betreffende de Wonderdadige Medaille worden bij het versturen nog apart gezegend.

 

Uw intenties:

U kunt hier uw gebed ingeven en het zal worden gelezen aan de voet van het altaar

De offciële website van de Kapel van de Wonderdadige Medaille