Święty Szymon Zelota

Święto: 28 października

Szymon Zelota był jedenastym apostołem Jezusa, wybranym przez Szymona Piotra. W Ewangeliach Szymon nazywany jest „zelotą” lub „zelotą”. Należał do grupy politycznej wśród Żydów, która w razie potrzeby chciała siłą wyprowadzić Rzymian z kraju.

Szymon Zelota, jedenasty apostoł, został wybrany przez Szymona Piotra. Był on zdolnym człowiekiem dobrego pochodzenia i mieszkał wraz z rodziną w Kafarnaum. Kiedy dołączył do apostołów, miał dwadzieścia osiem lat

Przydomek ten odróżniał go od innego apostoła zwanego Szymonem, a mianowicie Szymona Piotra.

Legenda głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Szymon najpierw udał się do Egiptu, aby tam głosić ewangelię. Następnie udał się do Persji z Judaszem Tadeuszem (nie ze zdrajcą!). Tam ochrzcili ponad 60 000 osób, nie licząc dzieci. Wśród ochrzczonych był także król. W ten sposób kontynuował pracę, aż się zestarzał i osłabł. I umarł i został pochowany w sercu Afryki.