Modlitwy Koronawirusa

Modlitwa O Zaprzestanie Rozpowszechniania Się Pandemii Koronawirusa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

Modlitwy o oddalenie wirusa

Zachęcamy do tego, aby trudne doświadczenie pandemii koronawirusa,
przeżywane w duchu wiary, zjednoczyło nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi,
np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę
w intencji ochrony przed chorobami,
a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Módlmy się o zdrowie dla chorych,
tych, którzy się nimi opiekują,
lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Amen.

Modlitwa Do Matki Bożej Wejherowskiej - Uzdrowienia Chorych Na Duszy I Na Ciele

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusa i Matko ludzi wierzących, gromadząc się przed Twoim łaskawym obliczem.
Spoglądają na nas Twoje oczy matczyne.
Z dziecięcą ufnością zwracamy się do Ciebie, prosząc o umocnienie w nas wiary.
Twoja wiara niech stanie się dla nas wzorem.
Otocz opieką wszystkie warsztaty pracy, szpitale oraz miejsca, gdzie ludzie czują się samotni i zagubieni.
Bądź Panią naszych miast i wiosek, czuwaj nad naszymi drogami.
Strzeż naszych biskupów, kapłanów i rodziny zakonne.
Uproś błogosławieństwo naszym domom i chatom, rodzicom i dzieciom.
Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo skieruje myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twego a naszego Odkupiciela, abyśmy tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego.
Amen.