Nieuwsbrief Marypages 2023

Woord van de voorzitter

Geachte donateurs,

We bedanken alle donateurs voor hun financiële steun in het afgelopen jaar. Alleen met uw hulp kon Marypages blijven voortbestaan.
Voor donateurs, die ons ook dit jaar weer willen steunen met een donatie van minimaal 50 euro hebben wij weer een prachtige wonderdadige medaille (ook wel Miraculeuze of Wonderbaarlijke medaille of Medaille van de Onbevlekte Ontvangenis). Dit is een medaille die ontworpen werd naar aanleiding van Maria-verschijningen aan Catharina Labouré in 1830 en keuze uit twee soorten rozenkransen; een zwart/blauwe parelmoer of een transparant parelmoer. Beide uit Lourdes, met een uitvoerige beschrijving. In de rozenkrans is wat heilig water van de bron in Lourdes verwerkt. Zowel de medaille als de rozenkrans zijn gezegend.
In de meimaand, Mariamaand plaatsen wij elke dag een mooi gebed en een mooie afbeelding van Maria, zowel of Facebook als op Instagram. Ook plaatsen wij dagelijks op social media feestdagen van bedevaartplaatsen, feestdagen van de heilige Maagd Maria, Katholieke feestdagen en feestdagen van heiligen en zaligen. Dit doen wij zowel in het Nederlands als in het Engels.
Natuurlijk blijft een donatie erg welkom en uiteraard vrijblijvend, maar om de toekomst van Marypages veilig te stellen, blijven wij wel afhankelijk van uw giften. Wij vertrouwen erop dat wij kunnen blijven rekenen op iedereen die Marypages een warm hart toedraagt, zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren.

Sociale functie

Wij bieden onze donateurs en volgers de mogelijkheid om via ons tegen een donatie van 10 euro een gebed te laten voorlezen door een priester bij de Mariagrot in Lourdes en tevens dit gebed te laten ondersteunen door het bij Maria laten branden van een kaars. Diezelfde mogelijkheid bieden wij u ten aanzien van het heiligdom in Fatima.
Ook ondersteunen wij, waar mogelijk, organisaties op Rooms-katholieke grondslag.

Toekomst en ontwikkelingen Marypages

Onze voorzitter is dagelijks bezig om Marypages te verfraaien met nog meer vertalingen van alle pagina’s in de overige 9 talen. Zo zijn er het laatste jaar zijn meer dan 100 pagina’s aan Marypages toegevoegd.
Ongeveer 60.000 mensen van over de gehele wereld bezoeken elke maand Marypages. Dat is 720.000 bezoekers per jaar.

Heiligverklaring:

Op zondagmorgen 15 mei 2022 heeft paus Franciscus naast acht anderen Titus Brandsma en Charles de Foucauld heilig verklaard.

Zaligverklaringen 2022/2023:

Op zondag 4 september 2022 is Paus Johannes Paulus I (ook bekend als de 33-dagen paus of de lachende paus) door paus Franciscus zalig verklaard.

Vijf katholieke priesters zijn 22 april 2023 in Frankrijk zalig verklaard, 152 jaar nadat zij als gijzelaars werden opgepakt en op straat werden doodgeschoten door rebellen van de Parijse Commune.

Mariagebed

Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
leer mij luisteren als God tot mij spreekt en geloven dat Hij, ook voor mij, een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria, moeder van de Heer,
help mij doen dat wondere dat God mij vraagt en vertrouwen dat Zijn liefde alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria, laat mij niet alléén als pijn en kwaad mijn hart en leven breekt en vertel mij dan van Jezus,
uw zoon en onze Heer.
Amen.