Najświętsza Maryja Panna Królowa

Święto: 22 sierpnia

Tak jak Jezus został przyodziany w królewską godność po przybyciu do Boga, tak Maryja została ukoronowana na królową przez Ojca i Syna w Duchu Świętym po przybyciu do nieba.

Chociaż sama Biblia nie mówi nic o Maryi jako Królowej Niebios, od średniowiecza intonowano ją i modlono w kościelnych hymnach i litaniach, zarówno w Kościele wschodnim, jak i zachodnim.

W liście apostolskim Gloriosae Dominae papież Benedykt XIV wspomina:
Maryja „Królowa nieba i ziemi”. W tym liście apostolskim jest powiedziane, że „najwyższy król przekazał jej niejako swoją władzę”.