Błogosławiony Jan Paweł II, Papież

18 maja 1920 r. – 2 kwietnia 2005 r.

Wspomnienie liturgiczne: 22 października

Papież Jan Paweł II po długiej walce z chorobą Parkinsona, cierpiąc też na inne dolegliwości, zmarł w wieku 84 lat, w dniu 2 kwietnia o godzinie 21:37 (GMT +2), 2005 r. Była to pierwsza sobota miesiąca, przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Prosimy o modlitwę w intencji najbardziej kochanego Papieża wszystkich czasów. Bł. Jan Paweł II, który urodził się jako Karol Józef Wojtyła, został wybrany na Papieża w Kościele Katolickim w dniu 16 października 1978 r., odszedł do Domu Ojca w dniu 2 kwietnia 2005 r. – to był: 9664-y dzień jego pontyfikatu.

Święty Jan Paweł II, Papież jest uważany za najbardziej Szanowaną Osobę na świecie

IMIONA I NAZWISKO:

Karol Józef Wojtyła

BEATYFIKACJA:

Papież Jan Paweł II został beatyfikowany w dniu 1 maja 2011 r. w Rzymie, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w święto, które sam ustanowił na prośbę Pana Jezusa zawartą w Dzienniczku Św. Faustyny, Apostołki Miłosierdzia Bożego.  

HISTORIA:

Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach, w małym miasteczku położonym ok. 50 km od Krakowa, w dniu 18 maja 1920 r.. Był on drugim z dwóch synów państwa: Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w wieku 9 lat, a sakrament bierzmowania w wieku 18 lat. Po ukończeniu szkoły średniej Marcina Wadowity w Wadowicach, został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w roku 1938, na wydział polonistyczny. Hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły uniwersytet w 1939 r. i młody Karol musiał pracować zakładzie chemicznym Solvay (1940-1944), początkowo w kamieniołomie, a potem w oczyszczalni sody, aby zarobić na życie i uniknąć deportacji do Niemiec. W 1942 r., świadomy swojego powołania do kapłaństwa, rozpoczął naukę w tajnym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Krakowie, prowadzonym przez kardynała Adama Stefana Sapiehę, arcybiskupa Krakowa. W tym samym czasie, Karol Wojtyła był jednym z założycieli "Teatru Rapsodycznego" także tajnego. Po drugiej wojnie światowej, kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, dopiero co ponownie otworzonym oraz na wydziale teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, do czasu uzyskania święceń kapłańskich w Krakowie w dniu 1 listopada 1946 r. W ciągu następnych kilku lat napisał pracę doktorską, nauczał wiary katolickiej i zachęcał do wolności religijnej. Uzyskał tytuł profesora na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie, jego praca miała wpływ na reformy dokonane przez Papieża Pawła VI i wspieranie Kościoła Katolickiego w Polsce w czasach reżimu Związku Radzieckiego. Wkrótce został wyniesiony do godności biskupa i podczas udziału w „Soborze Watykańskim II” w 1963 r., został wyniesiony do godności arcybiskupa Krakowa. Cztery lata później, w 1967 r., został kardynałem. Podczas kilku następnych lat kard. Karol Wojtyła pracował cały czas w Polsce, uzyskując zgodę od władz komunistycznych i szerokie wsparcie publiczne, mając wpływ na politykę Watykanu. W październiku 1978 r. został wybrany na Papieża i przybrał imię Jan Paweł II.

JEGO PRACA:

Od początku swojego Pontyfikatu w dniu 16 października 1978 r., bł. Jan Paweł II, Papież odbył 95 wizyt duszpasterskich poza Włochami i 141 na terenie Włoch. Jako Biskup Rzymu odwiedził 301 spośród 334 parafii. Jego najważniejsze dokumenty zawierają 14 encyklik, 14 egzort apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 42 listów apostolskich. Jako Papież opublikował także książki: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa” 1986 r., „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994 r.), „Dar i Tajemnica.W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich” (listopad 1996 r.), „Tryptyk Rzymski” 2003, „Wstańcie, chodźmy” 2004, „Pamięć i tożsamość” 2005 r. Jan Paweł II przewodniczył w przypadku 131 Mszy św. beatyfikacyjnych (1,282 osób ogłosił błogosławionymi) i w przypadku 43 Mszy św. kanonizacyjnych (456 osób ogłosił Świętymi) w czasie swojego pontyfikatu. Zwołał 8 konsystorzy i powołał 201 kardynałów.

NAJBARDZIEJ PODRÓŻUJĄCY PAPIEŻ:

Papież Jan Paweł II był najbardziej podróżującym ze wszystkich Papieży w historii papiestwa. On był także bardzo popularny i politycznym Papieżem. Podróżował do każdego kraju, który zgodził się go przyjąć i gromadził wokół siebie tłumy ludzi w ponad 100 krajach. Był wielkim krytykiem reżimu komunistycznego we Wschodnich Niemczech, w Związku Radzieckim i w Polsce. Był on także przeciwny sankcjom ekonomicznym nałożonym na Kubę, Libię, Iran i Irak, zwracając uwagę, że one ranią ludzi i są nieskuteczne pod względem politycznym.
 

RANNY PAPIEŻ:

W dniu 13 maja 1981 r., Mehmet Ali Agca, morderca, który uciekł z Turcji, podniósł pistolet ponad głową na placu przed Bazyliką Św. Piotra w Watykanie, strzelił i zranił Papieża Jana Pawła 11. Papież spędził około 3 miesięcy w szpitalu. Później odwiedził Mehmeta Ali Agcę w więzieniu.

Bł. Jan Paweł II urodził się w Wadowicach – niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej, w której znajduje się piękne Sanktuarium Maryjno-Pasyjne, z Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz słynnymi Dróżkami Kalwaryjskimi, na których bł. Jan Paweł II modlił się w ważnych sprawach Kościoła.

TOTUS TUUS – PAPIEŻ CAŁKOWICE ODDANY MATCE BOŻEJ:

  1. Od dziesiątego roku życia nosił Szkaplerz Karmelitański

  2. Należał do Sodalicji Mariańskiej

  3. Należał do „Koła żywego Różańca”

  4. Pasjonował się dziełem Św. Ludwika Marii Grignion „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

  5. Na herbie biskupim umieszcza literkę M – symbolizującą Matkę Bożą i przyjmuje dewizę: „Totus Tuus ego sum et omnie mea Tua sunt. Accipio Te In mea omnia. Proebe mihi cor Tuum, Maria”. „Cały jestem Twój, a wszystko co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję cię do wszystkiego, co moje. Użycz mi Twego Serca, Maryjo”.

  6. Na herbie papieskim umieszcza literkę M – symbolizującą Matkę Bożą.

  7. Zawierza świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

  8. Pisze encyklikę poświęconą Matce Bożej: Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987 r.

  9. Pisze list apostolski poświęcony modlitwie różańcowej: Rosarium Virginis Mariae - 16 października 2002 r.

SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE, SZCZEGÓLNIE ODWIEDZANE PRZEZ BŁ. JANA PWAŁA II:

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej: http://www.kalwaria.eu/

Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej: http://www.jasnagora.pl/

WYJĄTKOWE SANKTUARIUM

Sanktuarium w Zakopanem– Wotum dziękczynne za uratowanie życia Papieża

Jan XXIII. Papież Franciszek podczas konsystorza w dniu 30 września 2013 wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

 Modlitwa za wstawiennictwem Święty Jana Pawła II

 

Litania do bł. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza z 12 kwietnia 2011 r.