Onze Lieve Vrouw van Tranen


Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

Onze Lieve Vrouw van Tranen Rozenkrans

In 1927 ontving zuster Amalia van de congregatie "Missionaressen van de gekruiste Jezus" Campinas Brazil het ordeskleed.

Deze kloosterzuster in Zuid-Amerika werd op bijzondere wijze bevoorrecht met de lijdenstekenen van Christus in haar lichaam. Op 8 November 1929 om 9:00 uur 's morgens, toen een van haar bloedverwanten door een ernstige ziekte werd getroffen, en er volgens de artsen geen hoop op herstel mogelijk was, wendde zuster Amalia zich tot haar goddelijke Meester. En voor het tabernakel neergeknield, offerde zij haar eigen leven, om dat van de stervende te redden. Daar vernam zij de stem van haar Meester, Die tot haar zei:

"Wilt gij deze genade verkijgen, vraag ze Mij omwille van de tranen van Mijn Moeder."

En op haar vraag hoe te handelen ontving zij als antwoord: "Bid met de volgende woorden: O Jezus, verhoor onze smeekbeden omwille van de tranen van Haar, die U op aarde het meest bemind heeft en die Gij in de Hemel het meest liefhebt."

"Mijn dochter, wat de mensen Mij ook vragen om de tranen van Mijn moeder, daar zal ik op de meest liefdevolle wijze gehoor aan geven." De Tranen-rozenkrans werd op 15 mei 1934 door de kerkelijke overheid goedgekeurd tegelijk met de statuten van de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Tranen.

O, Maria,

Moeder van de gezegende Olijfboom,
allerheiligste Maagd van de Olie,
raak mij aan,
bemin mij,
en genees mijn hart
op uw manier
door uw liefde.

Bid op de grote kraal na de eerste 3 kraaltjes:

Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, neem mijn nederige smeekbede genadig aan.

Op de 7 grote kralen:

O Jesus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde en die U thans , op nog vuriger wijze, liefheeft in de hemel. 

Op de 7 kleine kralen:

O Jesus, verhoor onze smeekbeden door de Bloed- en Olietranen
en de Smarten van Uw allerheiligsten Moeder, die zij offert voor ons.

Op het eind 3 keer ter ere van de Heilige Drievuldigheid:

O Jesus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde.

Op de medaille:

Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden. Amen.