Titels van de Heilige Moeder Maria

Koningin van de hemel
Gezegend onder vrouwen
Heilige Maagd Maria
Bruid van Christus
Bruid van de hemel
Bruid van de vader
Ontvangen zonder erfzonde
Kroon van maagdelijkheid
Altijd Maagd
Bloem van Karmel
Vrij van elke vlek
Vol genade
Dienstmaagd van de Heer
Gezondheid van de zieken
Helper van allen die in gevaar zijn
Vlekkeloos
Onbevlekte Ontvangenis
Onbevlekt hart
Onbevlekt Hart van Maria
Onbevlekte Maria
Onbevlekte moeder
Onbevlekte Maagd
Vrouw van goede hulp
Vrouw van genade
Vrouw van barmhartigheid
Vrouw van de Vrede
Vrouw van Altijddurende Bijstand
Vrouw van de rozenkrans
Vrouw van Smarten
Vrouwe van de overwinning
Maria de Heilige Maagd
Maria Moeder van God
Mary Koningin van de Engelen
Mary Koningin van Vrede
Mary Ster van de Zee
Middelares
Morgenster
Moeder en maagd
Moeder van God
Moeder van goede raad
Moeder van Jezus Christus
Moeder van onze Heiland
Moeder van de kerk
Mystieke roos
Nieuwe Eva
Onze Onbevlekte Koningin
Koningin verwekt zonder erfzonde
Koningin van Allerheiligen
Koningin der engelen
Koningin der apostelen
Koningin van Confessors
Koningin van gezinnen
Koningin van de hemel
Koningin van hemel en aarde
Koningin van de martelaren
Koningin van patriarchen
Koningin van de vrede
Koningin der profeten
Koningin van de allerheiligste rozenkrans
Koningin van maagden
Salve Regina
Ster van de zee
Theotokos
Maagd
Maagd van de zee
Maagd moeder
Maagd van Liefde
Vrouw gekleed met de zon