Steun de Stichting Marypages

Onze stichting "Marypages" heeft ten doel: het in stand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage "Marypages" om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.

Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Steun alstublieft Marypages om haar voortbestaan te waarborgen.

Voor een donatie van € 20,-  ontvangt U: 
-  1 x per jaar de nieuwsbrief van Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille (met uitvoerige beschrijving), die ontworpen werd naar aanleiding van Mariaverschijningen aan Catharina Labouré in 1830 in Parijs (Verzending van de medaille alleen binnen Nederland). Beide zijn gezegend.

Bij een donatie van € 50,- of meer sturen wij u naast de wonderdadige medaille tevens een prachtige parelmoer rozenkrans uit Lourdes toe. Deze rozenkrans bevat een druppel heilig water van de bron in Lourdes (verzending van de rozenkrans samen met de medaille over de gehele wereld). 

Wij hebben momenteel 2 soorten rozenkransen, nl. een transparante parelmoer rozenkrans en een zwart/blauwe parelmoer rozenkrans.

Elke donatie, hoe klein ook, is welkom.

Als gevolg van de nieuwe privacywet worden uw contactgegevens niet gedeeld, tenzij U hiervoor toestemming geeft. Als u in aanmerking komt voor een geschenk van Marypages, dan hebben wij uw adresgegevens nodig.

Doneer alstublieft via onze DONATIEMODULE

U kunt ook doneren op onze bankrekening bij de Rabobank:
NL19 RABO 0136 4678 49 t.n.v. Stichting Marypages, 6942 WX Didam

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.

© Copyright Stichting Marypages. All Rights Reserved. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Marypages informatie, teksten, beelden en html-codes daaronder begrepen, via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Op uw verzoek zullen we u, waar mogelijk, zeker teksten van gebeden en dergelijk per email toesturen.

mail: info@marypages.com

Facebook : https://www.facebook.com/FoundationMarypages

Instagram: https://www.instagram.com/Stichtingmarypages/

Webpagina: https://www.marypages.com/?lang=nl

Donatiemodule: https://www.marypages.com/doneer-online.html?lang=nl

Rekening Rabobank: 13 64 67 849 (IBAN: NL19RABO0136467849) t.n.v. Stichting Marypages, 6942 WX Didam, Nederland