Pani Wszystkich Narodów

 Amsterdam, Holandia 1945 - 1959

Matka Boska objawiała się kobiecie z Amsterdamu, o imieniu Ida Peerdeman, przez kilka dekad. Prowadziła z Idą rozmowę. Matka Boska objawiła się pod wezwaniem „Pani Wszystkich Narodów”. Ida Peerdeman otrzymała wiele przesłań o dużym znaczeniu dla przyszłości Kościoła. Otrzymane podczas objawień informacje wydawało się, że wyprzedzały sobór Watykański II i mówiły o wielu specyficznych zagadnieniach, którymi on się potem zajmował. To było nawet ponad dziesięć lat wcześniej zanim został zwołany. Ida Peerdeman utrzymywała, że jest potrzeba unowocześnienia wiele obszarów Kościoła, więc Rzym może skorzystać z tych szczególnych możliwości danych w naszych dniach, w celach ewangelizacji poprzez nowoczesne środki przekazu. Ona ostrzegała przed poważnym niebezpieczeństwem zagrażającym Kościołowi w późnych latach dwudziestego stulecia: ponowne ożywienie nowoczesnej herezji. Pani Wszystkich Narodów przedstawiła „końcowy dogmat Maryjny” proklamujący Matkę Boską jako „Współodkupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę”, który to dogmat podsumowuje i wyjaśnia Maryjną teologię i „uwieńcza koroną” Matkę Boską. Te objawienia są przedmiotem badań dla Kościoła w momencie pisania tego tekstu. Kardynał Ratzinger napisał do wizjonerki, że nie ma żadnych teologicznych przeszkód, które uniemożliwiały by proklamowanie tego dogmatu. Niektórzy spekulują, czy proklamacja tego dogmatu mogłaby doprowadzić do oficjalnej schizmy w Kościele, która jest przepowiadana przez wielu wizjonerów, jako ta, która może się wydarzyć w Kościele w późniejszych dniach".

Historia z Amsterdamu:

Ida Peerdeman

Ida Peedeman urodziła się 13 sierpnia 1905 r., w Alkmaar, w Holandii, jako najmłodsze z pięciu dzieci. Na chrzcie (była ochrzczona jako dziecko) w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa, zostało je nadane imię Isje Johanna, ale ona zawsze była nazywana po prostu Idą. Pierwsze objawienie Maryi jako Pani Wszystkich Narodów miało miejsce w Amsterdamie, 25-ego marca 1945 r., w Święto Zwiastowania. Jej przyjście było wydarzeniem, które zdarzyło się w całkowitej ciszy i prostocie, ukryte przed oczami świata. W tamtym roku Święto Zwiastowania było zbieżne z Palmową Niedzielą. Druga wojna światowa nadal toczyła się w Holandii i Amsterdam przeżywał okropny okres swojej historii. Ida i jej siostry siedziały wokół grzejnika kaflowego, podobnego do wybrzuszonego pieca i rozmawiały na temat wojny i ostatnich wydarzeń. Fr. Frehe, spowiednik Idy i przyjaciel, był wtedy w mieście i przyszedł z wizytą. To na pewno nie jest zbieg okoliczności, że Matka Boska rozpoczęła swoje objawienia jako Pani Wszystkich Narodów w Święto Zwiastowania. To było tego dnia, kiedy Maryja Najświętsza dała swoją zgodę Bogu i otworzyła drogę do uratowania ludzkości. W pewnym sensie ona powtórzyła ten akt poprzez objawienia i przesłania miłości i ratunku Jej Pana i Mistrza. Ida opowiada szczegółowo, że ona widziała światło w rogu sąsiedniego pokoju i ona była przyciągnięta do tego światła. Za światłem przyszła Pani. Pani kazała idzie powtarzać wszystko, co ona mówi. Ida zrobiła to. Pani mówiła powoli. Fr. Frehe kazał siostrze Idy zapisać to, co Ida mówiła i ona zrobiła to. Od 1945 r. aż do 1959 r., Matka Boska objawiła się Idzie Peerdeman, (z Amsterdamu, w Holandii) pięćdziesiąt sześć razy. Matka Boska prosiła o oficjalne uznanie Jej wezwania jako "Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki", obiecując, że "Pani Wszystkich Narodów da potem pokój - prawdziwy pokój dla świata".

Poprzez Jej różne objawienia i informacje dawane Idzie, Matka Boska sama opisuje szczegółowo jak Jej wizerunek powinien wyglądać, co które detale oznaczają, i prosiła, żeby Jej wizerunek był wykonany według tych wskazówek. Na obrazie Matka Boska opisuje: "Ja stoję na kuli ziemskiej i obie moje stopy stoją na niej pewnie. Ty widzisz moje ręce wyraźnie, i moją twarz i welon. Reszta jest jak we mgle… . Teraz, Ja ci wyjaśnię dlaczego Ja przyszłam w tej formie. Ja stoję jako Pani przed Krzyżem – z głową, rękami i stopami jak u człowieka, z ciałem jednak jako Duch, ponieważ Syn przyszedł poprzez wolę Ojca" (4-ego Marca 1951 r.). Ona kontynuuje opisywać pas, którym Ona została odziana. Pas "reprezentuje okrycie bioder Syna" (objawienie z 15-ego kwietnia 1951 r.). Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów zawiera następujące kluczowe elementy: Wizerunek, Modlitwę i Rozpowszechnianie Wizerunku i Modlitwy.

Modlitwa z Amsterdamu

W dniu 11-ego lutego 1951 r., modlitwa, która była zapowiedziana już sześć lat wcześniej została ostatecznie dana Idzie Peerdeman. Matka Boska powiedziała: "Módl się przed Krzyżem: 

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,
ześlij teraz Swojego Ducha na ziemię.
Niech Duch Święty żyje w sercach wszystkich narodów, aby one mogły być zachowane od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, będzie naszą Orędowniczką.
Amen..

"Ta modlitwa była dana w celu nawrócenia świata. Niech ta modlitwa towarzyszy tobie cokolwiek robisz w swoim codziennym życiu. Ta modlitwa powinna być rozpowszechniona, również poprzez nowoczesne środki przekazu. Ja nauczyłam cię tej krótkiej modlitwy do Ojca i Syna. Dbaj, aby ta modlitwa była rozpowszechniana na całym świecie, wśród wszystkich narodów. Oni mają prawo do tego. Upewnij się, że modlitwa, która zwięźle i tak szybko wyprasza zesłanie Prawdy, Ducha Świętego, jest rozpowszechniana tak szybko jak to jest możliwe. Niech każdy odmawia tę krótką modlitwę każdego dnia! Ta modlitwa celowo została podana jako krótka i prosta, aby każda osoba była w stanie odmówić ją, nawet w tym nowoczesnym i szaleńczo przyspieszonym świecie. Ta modlitwa została przekazana, aby można było wybłagać nadejście Ducha Prawdy do tego świata. Ty nie wiesz jak wielką wartością i siłą ta modlitwa szczyci się przed Bogiem. Matka Boska obiecuje: "poprzez odmawianie tej modlitwy i tytuł Matki Boskiej - Pani Wszystkich Narodów, można uratować świat od ogólnoświatowego nieszczęścia".

Podsumowanie Objawień w Amsterdamie:

W dniu 2 kwietnia 1951 r.

w Amsterdamie Pani Wszystkich Narodów powiedziała: "Świat nie jest uratowany przez siłę, świat będzie uratowany przez Ducha... Zobacz, że moja modlitwa musi być rozpowszechniona na całym świecie, wśród wszystkich narodów. Oni wszyscy mają prawo do tego. Ja zapewniam cię, że świat się zmieni. Odmów moją modlitwę, potem niech odmówią ją narody, żeby Duch Święty rzeczywiście i prawdziwie przyszedł. Upewnij się, że każdy naród będzie się gromadzić wokół tego tronu, przed tym obrazem. To jest wielka łaska, że Najświętsza Maryja, Miriam lub Pani Wszystkich Narodów może pomagać światu". Potem w tym samym przesłaniu Matka Boska mówi: "W Jej imieniu proś Ojca, Syna i Ducha Świętego, który przyjdzie teraz w pełniejszej formie niż kiedykolwiek."

W dniu 15-ego listopada 1951 r.

Matka Boska oświadczyła:
"Pani Wszystkich Narodów jest tutaj, stoi przed Krzyżem Swojego Syna; Jej stopy są na obłoku ziemi i owieczki Jezusa Chrystusa otaczają Ją. To jest Współodkupicielka i Pośredniczka, która przychodzi w tych czasach. Ja jestem Współodkupicielką od momentu Zwiastowania. To ma następujące znaczenie: Matka ustanowiona Współodkupicielką poprzez wolę Ojca. Powiedz to twoim teologom. Powiedz im również, że ten dogmat będzie ostatnim w historii Maryjnej."

Siedemnasty luty 1952 r.: Kościół i Krzyż.

Pani jest znowu. Ona przychodzi bardzo blisko mnie i mówi: “Słuchaj uważnie i powiedz teologom i ludziom tego świata, żeby dobrze interpretowali moje przesłanie i starali się je zrozumieć. Pan Jezus Chrystus przyszedł i przyniósł Kościół i Krzyż jako prezent od Pana i Stwórcy. Kościół jest i pozostanie. Pan i Stwórca oczekuje wdzięczności od stworzeń. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy będą adorować i czcić Pana i Stwórcę, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy zostali umieszczeni poza wspólnotą, powinni widzieć, że Kościół pozostaje i rozrasta się.”

W dniu 20-ego marca 1953 r.: Ten czas nadchodzi.

Ja widzę Panią Wszystkich narodów stojącą przede mną. Ona mówi: “Powiedz, że czas teraz nadszedł. Czas jest tutaj, czas w którym świat pozna, że Ja przyszłam tutaj jako Pani Wszystkich Narodów. Ja chcę, uczynić to znanym na całym świecie już teraz. Powiedz to do papieskiej Kongregacji do spraw Wiary. To jest moje przesłanie dla niego. Ty nie obawiaj się niczego. On przeczyta wszystkie informacje, które przekażesz dla Ojca Świętego. Nie obawiaj się, dziecko. Ty to osiągniesz. Nie miej lęków. Dlatego, że to Ja jestem, która przynoszę tę wiadomość. Czas właśnie nadszedł.” Teraz Pani robi przerwę na długi czas i potem mówi: “1953 r., to jest rok Pani Wszystkich Narodów.”

W dniu 10-ego maja 1953 r.: Specjalna wiadomość dla Papieża.

Pani stoi przede mną. Ona mówi: “Ja przyszłam dzisiaj, aby przynieść specjalną wiadomość. Poproś Ojca Świętego, aby modlił się tą modlitwą, w której Najświętsza Maryja jest nazwana Współodkupicielką, Pośredniczką i Orędowniczką, mającą tytuł „Pani Wszystkich Narodów”, modlitwą daną dla świata ––i prowadził wszystkie narody świata do odmawiania tej modlitwy.
Powiedz mu: apostołka Pana Jezusa Chrystusa, uczy ludzi tej prostej i głębokiej modlitwy. To jest Najświętsza Maryja, Pani Wszystkich Narodów, która prosi o to ciebie. Ty jesteś pasterzem Kościoła Jezusa Chrystusa. Paś twoje owce. Wiedz dobrze, wielkie zagrożenia wiszą nad Kościołem, wiszą nad światem. Teraz nadeszła ta chwila dla ciebie, aby mówić o Maryi Najświętszej jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce, mającej tytuł „Pani Wszystkich Narodów”. Dlaczego Maryja Najświętsza prosi ciebie o to? Ponieważ Ona została przysłana przez Pana i Stwórcę, po to, aby Ona mogła pod tym tytułem i poprzez tę modlitwę, uchronić świat od wielkiej światowej katastrofy. Ty wiesz, że Maryja Najświętsza życzy sobie nadejść jako Pani Wszystkich Narodów. Ona teraz prosi, aby ludzie usłyszeli tę modlitwę od ciebie, Ojcze Święty”.

W dniu 31-ego maja 1955 r.: " ...Szatan nie jest jeszcze wypędzony".

"Pani Wszystkich Narodów" otrzymała teraz pozwolenie, aby wypędzić Szatana. Ona przychodzi, aby zapowiedzieć Ducha Świętego. Duch Święty tylko teraz zejdzie na tę ziemię. Ale wy powinniście odmawiać moją modlitwę, tę modlitwę, którą Ja dałam dla świata. Każdego dnia i w każdej chwili ty powinnaś myśleć o tej modlitwie, modlitwie „Pani Wszystkich Narodów” danej dla tego świata w tym czasie.

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, powstała Fundacja Pani Wszystkich Narodów, która wykupiła ziemię w Diepenbrockstraat po cenie prawie symbolicznej. Sekretariat Fundacji został utworzony i Kaplica ledwie widzialna, została wybudowana tutaj, ze środków pozostawionych na ołtarzu, został tez namalowany obraz Pani Wszystkich Narodów. To tu Ida Peerdeman spędziła ostanie lata swojego życia.

Jej życie było wypełnione cierpieniami moralnymi. To było bardzo trudne dla niej podzielić się jej doświadczeniami, częściowo z powodu przeciwników i odmów, ale także i z powodu jej własnych trosk, aby zawsze przekazać wszystko tak wiernie jak to możliwe. Przez długie lata ona pragnęła tylko jednego, aby zniknąć, pozostać nieznaną, absolutnie nie chciała być w roli przywódcy. Jak często ona powtarzała: “To nie jestem ja, ja jestem zaledwie instrumentem; to są po prostu przesłania Matki Boskiej”. Ostatecznie, 31-ego maja 1996 r., Ida zobaczyła, że jej najbardziej oczekiwane pragnienie wypełniło się: Jego Ekscelencja, Przewielebność Bomers, Biskup Haarlemu, we współpracy z biskupem pomocniczym, Biskupem Punt, zatwierdził do publicznego nabożeństwa tytuł Pani Wszystkich Narodów, pozostawiając każdemu całkowity wybór czy wierzyć w te objawienia czy nie, co do, których on jednak nie miał wątpliwości. “Teraz ja mogę umrzeć”, powiedziała Ida Peerdeman, kiedy została poinformowana o decyzji Biskupów. Ona zmarła 17-ego czerwca, w wieku lat dziewięćdziesięciu. W ostatnim objawieniu, Pani powiedziała jej: “Adieu, do zobaczenia w raju.” Jego Ekscelencja Biskup Bomers przewodniczył pogrzebowi Idy Peerdeman, który odbył się w Kaplicy Pani Wszystkich Narodów.

W celu wypełnienia próśb otrzymanych podczas objawień i wizji, Ida pracowała bardzo ciężko, aby propagować Modlitwę, Wizerunek i Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów. Ona zmarła 17-ego czerwca 1996 r., (mając prawie 91 lat), niecałe dwa miesiące po tym, jak Biskupi Diecezji Haarlem-Amsterdam oficjalnie zatwierdzili do publicznego nabożeństwa oddawanie czci Matce Bożej jako Pani Wszystkich Narodów i nadali „nihil obstat" objawieniom otrzymanym przez Idę od Matki Boskiej.

W dniu 31-ego maja 2002 r. Biskup Józef Maria Punt z Haarlemu, po zakończeniu badań, ogłosił że objawienia podane przez Idę Peerdeman, w których Matka Boska prosiła, aby uczynić ją znaną pod wezwaniem Pani Wszystkich Narodów, są "ponad naturalnego pochodzenia": 

Oświadczenie Jego Ekscelencji
BISKUPA JózEFA MARII PUNT
BISKUPA HAARLEMU, W HOLANDII  

Haarlem, 31 maja 2002 r.

W Odpowiedzi na Zapytania Dotyczące Objawień Pani Wszystkich Narodów.

Jako Biskup Haarlemu/w Amsterdamie, Ja zostałem poproszony o zajęcie stanowiska odnośnie autentyczności objawień Najświętszej Maryi jako Pani Wszystkich Narodów; objawień, które miały miejsce w Amsterdamie w latach: 1945 - 1959. Wielu członków kościoła i biskupów kładło nacisk na pilną potrzebę wyjaśnienia tej kwestii. Ja także osobiście byłem świadomy, że rozwój tego nabożeństwa, który jest kontynuowany już od ponad 50 lat, woła o to...

Jak wiadomo, mój poprzednik, Msgr. H. Bomers i ja osobiście daliśmy poprzednio (w 1996 r.) pozwolenie dla publicznego oddawania czci. Odnośnie ponadnaturalnego charakteru objawień i treści zawartych w objawieniach, my nie wypowiedzieliśmy własnej opinii, ale ogłosiliśmy, że: “każdy ma prawo do własnego sądu, zgodnego z jej lub jego sumieniem.” Mając już poprzednio ogólnie pozytywny stosunek odnośnie autentyczności, my zdecydowaliśmy się zaczekać na dalszy rozwój i “rozpoznać ducha” dalej (zob. 1 List do Tesaloniczan 5:19-21).

W okresie następnych sześciu lat, ja obserwowałem, że to nabożeństwo znalazło swoje miejsce w duchowym życiu milionów ludzi na całym świecie i posiada wsparcie wielu biskupów. Zgłaszano mi też wiele przypadków nawróceń, rekoncyliacji, jak również uzdrowień i szczególnej ochrony. W pełnym uznaniu odpowiedzialności Ojca Świętego, to jest początkowo zadanie lokalnego biskupa, aby wypowiedzieć się zgodnie z sumieniem odnośnie autentyczności prywatnych objawień, które mają lub miały miejsce w jego diecezji.

W związku z powyższym, ja zapytałem się jeszcze raz teologów i psychologów odnośnie poprzednich badań i pytań i zarzutów wynikających z nich. Ich zalecenia mówią, że nie ma teologicznych ani psychologicznych przeszkód dla ogłoszenia autentyczności ponadnaturalnego pochodzenia tych objawień. Ja także poprosiłem o wyrażenie opinii wielu braci biskupów odnośnie owoców i rozwoju nabożeństwa, które oni doświadczyli w ich własnych diecezjach w związku z gorliwym nabożeństwem do Maryi Najświętszej jako Pani Wszystkich Narodów. W świetle i zaletach tych rekomendacji, świadectw i rozwoju, po rozważeniu wszystkiego w modlitwie i teologicznej refleksji, ja doszedłem do wniosku, że objawienia Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie są ponadnaturalnego pochodzenia.

Naturalnie, wpływ czynnika ludzkiego nadal istnieje. Autentyczność wizerunków i wizji jest zawsze przekazywana nam, używając słów Józefa Kardynała Ratzingera, Prefekta Kongregacji do Spraw Doktryny i Wiary: “poprzez filtr naszych zmysłów, które wykonują pracę tłumaczenia...” i “są czynnikiem mającym wpływ na możliwości i ograniczenia otrzymującej go osoby” (Kardynał Ratzinger, Theological Commentary in Preparation for the Release of the Third Part of the Secret of Fatima, L’Osservatore Romano, June 28, 2000).

Nie tak jak Pismo Święte, objawienia prywatne nie są nigdy wiążące odnośnie sumienia wiernego. One są pomocą w zrozumieniu znaków czasu i pomocą w życiu bardziej pełniej Ewangelią (zob. Łuk. 12:56, Catechism of the Catholic Church, n. 67). A znaki naszego czasu są dramatyczne. Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów może pomóc nam, w moim szczerym przekonaniu, w prowadzeniu nas prawidłową ścieżką w czasie obecnego poważnego dramatu naszego czasu, ścieżką do nowego i specjalnego wylewu Duch Świętego, Który sam może wyleczyć wielkie rany naszych czasów.

Obserwując dalszy rozwój tego nabożeństwa i dochodząc do jeszcze głębszego wglądu w jego znaczenie, ja powołałem komisję, której zadaniem będzie kontynuowanie dokumentacji wszystkich inicjatyw, doświadczeń i świadectw pochodzących z nabożeństwa w celu zapewnienia i zabezpieczenia prawidłowego duchowego i teologicznego rozwoju nabożeństwa.

Mam nadzieję, że to dostarczyło wystarczającej informacji i wyjaśnień.

ISJE JOHANNA (IDA) PEERDEMAN

Alkmaar 13-ty sierpnia 1905 r. - Amsterdam 17-ty czerwiec 1996 r.