Nieuwsbrief Marypages 2022

Woord van de voorzitter

Geachte donateurs,

We bedanken alle donateurs voor hun financiële steun in het afgelopen jaar. Dankzij uw steun kon Marypages blijven voortbestaan.
Voor donateurs, die ons ook dit jaar weer willen steunen met een donatie van minimaal 50 euro hebben wij weer een prachtige wonderdadige medaille en keuze uit twee soorten rozenkransen, nl. een zwart/blauwe parelmoer en een transparant parelmoer. Beide uit Lourdes, met een uitvoerige beschrijving.
In de rozenkrans is wat heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.
In de meimaand, Mariamaand zullen wij elke dag op Facebook een mooi gebed en/of een verwijzing naar een Mariapagina maken. Natuurlijk blijft een donatie erg welkom en uiteraard vrijblijvend, maar om de toekomst van Marypages veilig te stellen, blijven wij wel afhankelijk van uw giften. Wij vertrouwen erop dat wij kunnen blijven rekenen op iedereen die Marypages een warm hart toedraagt, zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren.

Sociale functie

Marypages heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan corona, dit o.m. met een speciale pagina over de heilige Corona en heel veel coronagebeden om steun te geven. Ook hebben wij onze donateurs en volgers de mogelijkheid geboden om via ons tegen een donatie van 10 euro een gebed te laten voorlezen door een priester bij de Mariagrot in Lourdes en tevens dit gebed te ondersteunen door het bij Maria laten branden van een kaars.
Omdat wij (voorzitter, secretaris, penningmeester, zg.ubo's) zeggenschap hebben over een organisatie waren wij verplicht, net als ruim 1.5 miljoen organisaties, ons te laten inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. De uiterste inschrijfdatum hiervoor was 27 maart 2022. Wij hebben dit ruimschoots op tijd gedaan.
Het UBO-register helpt je om eerlijk zaken te doen, en draagt bovendien bij aan een veiligere samenleving.

Toekomst en ontwikkelingen Marypages

Marypages heeft op Facebook momenteel al 5.600 volgers. Elke dag vermelden wij op Facebook het gebed van de dag, verjaardagen van heiligen, verjaardagen van bedevaartplaatsen, feestdagen van de heilige maagd Maria, katholieke feestdagen, gebeden en veel mooie afbeeldingen van Maria. Ook hebben wij dit jaar extra veel aandacht besteed aan de lijdensweek. Regelmatig worden nieuwe pagina’s toegevoegd en worden pagina’s, die er al zijn in het Nederlands en Engels, ook vertaald naar de andere 9 talen van Marypages. Zo zijn er het laatste jaar zijn er minstens 50 pagina’s aan Marypages toegevoegd. Ook zal meer aandacht worden besteed aan het Instagramaccount van Marypages.

Heiligverklaring

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. Paus Franciscus heeft op 25 november 2021 het wonder erkend dat wordt toegeschreven aan Brandsma: de genezing van pater Driscoll. De heiligverklaringsviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei 2022 in het Vaticaan in Rome.

Zaligverklaring:

Paus Johannes Paulus I wordt op 4 september 2022 zalig verklaard.

Drie manieren om te bidden met Maria:

1. Weesgegroet en de rozenkrans
2. Bidden met woorden van Maria
3. Mediteren over Maria