Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Święto: 31 maja

Święto Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję to rozważanie tajemnicy spotkania dwóch matek, dwóch kobiet w stanie błogosławionym. Święto Nawiedzenia jest w kalendarzu liturgicznym na 31 maja co wypada między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Maryja śpieszy do swej krewnej, aby służyć jej swoją pomocą. Głównym bowiem powodem odwiedzenia św. Elżbiety była radosna wiadomość, że poczęła ona syna. Wszędzie tam, gdzie przybywała Najświętsza Maryja Panna wnosiła Ona radość i pokój. Tak było i u św. Elżbiety. Z Ewangelii dowiadujemy się, iż wchodząc do domu Elżbiety „pozdrowiła ją". To pozdrowienie nie było tylko zwykłą grzecznością czy uprzejmością wobec dawno nie widzianych krewnych. Maryja pozdrowiła ją słowem przyjętym przez ówczesnych Żydów: Shalom tzn. Pokój. Słowo to wyrażało błogosławieństwo i nadzieję. Tak więc Maryja wniosła ze sobą do tego domu błogosławieństwo Boże i nadzieję zbawienia świata. Tę nadzieję nosiła już pod swoim matczynym sercem.

Tą nadzieją był sam Jezus Chrystus, który przybrał postać człowieka. Jezus Chrystus — Książę Pokoju przyszedł po to na świat, aby założyć tu królestwo pokoju, sprawiedliwości i radości. Bo radość jest tam, gdzie jest pokój, a pokój jest tam, gdzie jest sprawiedliwość. Pozdrowienie wypowiedziane przez Maryję zawierało w sobie wszystkie te elementy, dlatego tak ogromne miało znaczenie.