Matka Boska z Naju (Południowa Korea)

Matka Boska z Naju (Południowa Korea)

Arcybiskup Andrew Choi z Kwangju, w widocznym przekroczeniu jego własnej władzy, próbował w dniu 24 stycznia 2008 r., ogłosić "automatyczną ekskomunikę" tych, którzy biorą udział w nabożeństwach w Kaplicy lub na Górze Matki Bożej w Naju, wydając rozporządzenie nie tylko w stosunku do własnej diecezji, ale i w stosunku do katolików na całym świecie. Arcybiskup także niesłusznie wykluczył Ojca Aloysius Chang z archidiecezji. Czekamy na odpowiedź z Watykanu, odnośnie tego zadziwiającego rozporządzenia. Leo de Bondt.

Matka Boska z Naju
(Południowa Korea)

Dlaczego nasza Matka zapłakała?

Południowa Korea została utworzona w 1948 r., przez zatwierdzenie Konstytucji Federalnej, ustanawiającej Rząd Republiki. Jednak od 1950 r. do 1953 r., kraj cierpiał z powodu strasznej i okrutnej wojny z Koreą Północną, wewnętrznej walki pomiędzy braćmi o terytorium i władzę, co przyniosło katastrofalne skutki dla ludności, atakowanej barbarzyńsko i zabijanej i spowodowało lament oraz biedę w całym kraju.

To wszystko rozpoczęło się w 1980 r., kiedy Julia Kim, która znajdowała się w ostatnim stadium raka, została cudownie uzdrowiona. Ona była w tym czasie protestantką, ale prawdopodobnie nawróconą na katolicyzm. W 1982 r. Julia miała wizję Pana Jezusa z Jego Najświętszym Sercem krwawiącym i proszącym o cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników.

Najświętsza Maryja, Matka Zbawiciela, zaczęła płakać poprzez Jej figurę, która należała do Julii Kim z Naju, w Korei, w dniu 30-ego czerwca 1985 r.
Od tego czasu, Matka Boska przekazywała wiele przesłań oraz czyniła inne cudowne znaki, ponaglając wszystkie Swoje dzieci na świecie jak najszybszego żalu za grzechy i powrotu do Boga, Jego Kościoła, Jego Prawdy i Jego Miłości, aby On mógł uzdrowić ich grzeszne dusze i przywrócić życie wieczne dla nich. Matka Boska błagała nas szczególnie, abyśmy byli wierni Spuściźnie Wiary, którą Pan Jezus Chrystus powierzył Swojemu Kościołowi, dwa tysiące lat temu oraz błagała nas, abyśmy kochali się i wybaczali sobie nawzajem. Najświętsza Maryja prosiła nas także, abyśmy szanowali ludzkie życie od momentu poczęcia w łonie matki.
Matka Boska chce, aby każdy nawrócił się z egocentrycznego życia na życie w służbie Boga, broniąc i upowszechniając Jego Prawdę oraz przekazując Jego Miłość każdemu człowiekowi na ziemi.

Kim jest Julia Kim?

Jej oryginalne imię to: Hong-Sun Yoon. Julia to imię nadane jej na chrzcie, a Kim jest nazwiskiem jej męża. Ona urodziła się w Naju, w Południowej Korei, w dniu 3-ego marca 1947 r. Jej ojciec był nauczycielem w szkole i stypendystą w zakresie kultury chińskiej. W 1950 r., kiedy wybuchła wojna koreańska, jej dziadek i ojciec zostali zabici przez żołnierzy komunistycznych. Jej młodsza siostra też zmarła, z powodu choroby. Julia wraz z swoją mamą zaczęły doświadczać wyjątkowej biedy i musiały ciężko pracować, aby przeżyć. Ona nie mogła skończyć szkoły niższej szkoły średniej z powodu biedy. 

Wzrastając jako protestantka, Julia poślubiła w 1972 r. Julio Kim. Julio pracował dla miasta Naju, w wydziale rolnictwa. Oni mieli czworo dzieci; dwóch synów i dwie córki. Wkrótce potem, Julia ciężko się rozchorowała. Po wydaniu wszystkich pieniędzy na lekarzy, potwierdziła się diagnoza, że jest chora na raka. Wpadając w depresję, Julia poczuła, że jej życie było nic niewarte i zdecydowała popełnić samobójstwo; jej mąż sugerował jej, aby ona spotkała się z katolickim księdzem, zanim dokona tego aktu. Julia zgodziła się na jego prośbę i spotkała się z miejscowym księdzem proboszczem. Kiedy ksiądz powitał ją, on oświadczył: "Ty otrzymałaś wiele łask od Boga." Julia nie rozumiała w pełni wpływu słów wypowiedzianych przez księdza, ale jednak ona otrzymała Ducha Świętego w bardzo szczególny sposób, tego dnia. Od tego czasu, podróż Julii w kierunku nawrócenia, prowadziła ją do całkowitego uzdrowienia oraz przyjęcia wiary katolickiej.

Julia także często doświadcza ciężkich bólów, które ofiaruje Bogu w intencji nawrócenia innych oraz jako wynagrodzenie Bogu za aborcje oraz inne grzechy popełniane na całym świecie. Julia kilka razy otrzymywała stygmaty i w tym czasie cierpiała bóle Ukrzyżowania. Jej pozwolono doświadczyć cudów Eucharystycznych. Wiele osób, w tym księża byli świadkami, że Najświętsza Hostia, którą Julia otrzymała, zmieniała kolor najpierw na jasno brązowy, a potem pokryła się krwią. Wiele osób zostało w ten sposób przekonanych o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii.

Przesłania Matki Boskiej objawione Julii Kim z Naju, odnośnie Kościoła: 

  • Spróbuj dostrzec, że rodzina jest jednością, modląc się i błagając o Światło Boga, w celu pokonania niezgody i niezrozumienia życia codziennego.
  • Powstrzymaj zabijanie niewinnych, przeciwstawiając się strasznym aborcjom, które mają miejsce na świecie.
  • Ludzie powinni próbować modlić się często, w swoich potrzebach oraz w potrzebach i intencjach Papieża, za pokój na świecie.
  • Módl się także za księży i okaż im szacunek oraz przyjaźń.
  • Żyj życiem poświęconym BOGU, zawsze stawiając Pana na pierwszym miejscu, pozostając zjednoczona z NIM w pracy, w rodzinie i czasie wolnym.
  • Módl się także o nawrócenie grzeszników i weź udział razem ze Mną w dziele zbawienia, cierpiąc każdego dnia w intencji całkowitego odpuszczenia grzechów ludzkości.
  • Przekaż Moje Przesłania całemu światu.
  • Módl się, módl się, módl się. Zawsze módl się z sercem.


Cuda Eucharystyczne:

 

Krwawe Łzy płynące z Figury Matki Boskiej:

To miało miejsce przez 700 dni, od 30-ego czerwca 1985 r. do 14-ego stycznia 1992 r. Próbki krwawych łez były badane w laboratorium medycznym i nie stwierdzono, aby to były ludzkie łzy.

Pachnący Olejek z Figury Matki Boskiej:

To miało miejsce przez siedemset kolejnych dni, od 24-ego listopada 1992 r. do 23-ego października 1994 r.

Zewnętrzne Objawienie Hostii podczas Najświętszej Eucharystii, która zmieniła się w Widzialne Ciało i Krew na języku Julii:

Zesłanie Najświętszych Hostii:

Najświętsza Hostia zesłana z ponad Kaplicy w Naju:To miało miejsce dwanaście razy pomiędzy majem 1988 r., a październikiem 1996 r. Świadkiem cudu, który miał miejsce w dniu 31-ego października 1995 r. był Papież Jan Paweł II. To wydarzyło się podczas Mszy św. Odprawianej w prywatnej kaplicy Papieża w Watykanie. Biskup Roman Danylak z Toronto, w Kanadzie oraz Biskup Dominic Su z Sibu, w Malezji, także byli świadkami cudu w Naju oraz w Sibu, odpowiednio i napisali świadectwa dla niej, wyrażając ich wiarę w autentyczność tych cudów.

To zdarzyło się siedem razy, pomiędzy 24-ym listopada 1994 r., a 27-ym sierpnia 1997 r. Świadkiem pierwszych dwóch cudów był Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Korei, podczas swojej wizyty w Naju.

W dniu 1-ego lipca 1995 r., siedem Najświętszych Hostii zostało zesłanych. One zostały przyjęte i spożyte przez dwóch księży oraz pięć osób świeckich, włączając w to Julię, zgodnie z instrukcjami miejscowego Arcybiskupa. Zewnętrznie objawione Najświętsze Hostie, które Julia otrzymywała, zmieniały się w widzialne Ciało i Krew na jej języku. Próbki tej Krwi były badane w laboratorium medycznym w Narodowym Uniwersytecie w Seulu i nie stwierdzono, aby była to ludzka krew. Świadkiem zesłania Najświętszej Hostii w dniu 12-ego czerwca 1997 r., był Biskup Paul Kim z Diecezji Cheju w Korei. Najświętsza Hostia została zesłana ponownie w dniu 27-ego sierpnia 1997 r., podczas wizyty w Naju Fr. Raymond Spies. Intensywny zapach nadal wydziela się (maj 1998 r.) z miejsca na podłodze w Kaplicy, gdzie upadła Najświętsza Hostia. 

Duchowe i Fizyczne Uzdrowienia:

Wiele osób odzyskało miłość i pokój w swoich rodzinach oraz powróciło do przyjmowania Sakramentów. Wiele osób zostało uzdrowionych fizycznie, szczególnie podczas okazywania żalu za swoje grzeszne życie, po doświadczeniu Miłości Matki Boskiej.

Stygmaty u Julii:

 

Krwawienie rozpoczęło się na dwóch dłoniach Julii i na dwóch jej stopach, w czasie jej cierpień. Lekarze, którzy badali Julię, stwierdzili, że jej rany i krwawienie nie mają wyjaśnienia medycznego. Pierwszy cud Eucharystyczny miał miejsce w Parafialnym Kościele w Naju, w dniu 5-ego czerwca 1988 r., podczas Mszy św., kiedy Julia Kim otrzymała Najświętszą Komunię i Najświętsza Hostia zamieniła się w Ciało i Krew w jej ustach. Od tego czasu, ona doświadczała tego cudu przy wielu okazjach, zarówno w Naju jak i za granicą. Wiele osób było świadkami tego cudu, w tym także księża, przedstawiciele Papieża oraz nawet Ojciec Święty osobiście, kiedy Julia odwiedziła Watykan w październiku 1995 r. Podczas prywatnej Mszy św., odprawianej przez Ojca Świętego, Julia otrzymała Najświętszą Komunię i cud Eucharystyczny wydarzył się ponownie, po raz dwunasty. Najświętsza Hostia przemieniła się w Ciało i Krew na języku Julii. Gazeta, Mary's Touch (dotknięcie Maryi Najświętszej), podała: "Natychmiast po Mszy Świętej, Ojciec Święty udał się do Julii i złożył świadectwo cudu. Jego Świątobliwość pobłogosławił Julię oraz osoby jej towarzyszące".


Cudowna Woda

W czasie objawienia Maryja Najświętsza powiedziała Julii Kim: "Wykop źródełko tutaj, aby dzieci z całego świata mogły pić z niego. Ja wezwę dzieci z całego świata, aby obmyły z brudu ich dusze i ciała. Dlatego, że ja nie chcę, aby nawet jedna dusza została potępiona i poszła do piekła, Ja będę zapraszać wszystkich, aby przyszli oraz pili z cudownego Źródła Arki Zbawienia Najświętszej Maryi Panny, aby nawrócili się nawet najbardziej szatańscy grzesznicy; uczyń to szybko. Podczas, gdy świat biegnie w kierunku moralnego upadku, wszystkie dzieci świata wkrótce poznają, że Ja jestem Pośredniczką Łask".

Świadectwo Juliana Kyung-Rim Chung:

Ja nazywam się Julian Kyung-Rim Chung i należę do Parafii w Suknam-dong, w Diecezji Inchon, w Korei. Ja mam córkę i syna. Ja chciałbym złożyć świadectwo cudownego uzdrowienia mojego syna, któremu lekarze nie dawali już żadnej nadziei. Podczas, gdy on pił mleko podczas przerwy śniadaniowej w szkole, pewna ilość mleka dostała się do jego oskrzeli, powodując, że on nie był w stanie oddychać przez długi okres czasu. Lekarze nie dawali mu żadnej nadziei, ale on powrócił do zdrowia po wypiciu wody z Naju.

Lucia Lee z Youngsan-po Parish (niedaleko Naju):

Lucia Lee z Parafii Youngsan-po (niedaleko Naju) cierpiała z powodu złej pracy zastawek serca przez pięć lat, ale została uzdrowiona podczas całonocnego spotkania modlitewnego w Naju. Inna, długotrwająca choroba, na którą cierpiała Lucia Lee - zapalenie zatok, także zniknęła podczas jej pielgrzymki do Naju.

Dwie młode kobiety były w ciąży:

Są tu dwie młode kobiety, którym lekarze powiedzieli, że nie jest możliwe, aby one zaszły w ciążę i że jeśli one by kiedykolwiek zaszły w ciążę, to byłby cud. Te kobiety nie poddały się i kontynuowały picie wody z Naju oraz nacierały swoje brzuchy wodą, modląc się. Tom ostatnio został poinformowany przez te kobiety, że one zaszły w ciążę.

Dr Gyula Molnar z Budapesztu, na Węgrzech napisała następny list do Julii Kim, w dniu 1-ego stycznia 2000 r.:

Ja zabrałem kilka próbek waszej wody do mojego kraju. Kilku mikrobiologów dokonało analiz tej wody i otrzymali bardzo zachęcające wyniki. Moi znajomi w Narodowym Centrum Epidemiologii w Budapeszcie podtrzymują, że badanie Świętej Wody nigdy nie było nudne i stale prowadziło ich do nieoczekiwanych odkryć. Oczywiście, naukowe analizy wymagają dużo czasu, gdyż należy powtarzać je kilka razy, zanim ostateczne potwierdzenie wyników zostanie uzyskane. To, co my możemy powiedzieć z pewnością po roku badań, to że Święta Woda z Naju powstrzymuje takie bakterie jak salmonella, escherichia coli, yessinia enterocholitica i cidrobacter freundii od rozmnażania się. Te wstępne wyniki zostały potwierdzone nie tylko w przypadku oryginalnej wody z Naju, ale także w przypadku zwykłej wody, do której dodano pewną ilość Świętej Wody. Serie doświadczeń ukazują, że gdy jednocześnie wystawia się rurkę testową z wodą z kranu i drugą ze Świętą Wodą na działanie promieni słonecznych przez kilka tygodni, alga staje się znacząca w pierwszej próbce, na trzy tygodnie wcześniej niż to się dzieje w drugiej próbce. Nawet w ten sposób Święta Woda utrzymuje swoją czystość i Świeży zapach dłużej niż normalna woda. Biolodzy i chemicy stale pracują na wyjaśnieniem do jakiego stopnia Święta Woda z Naju posiada siłę oczyszczania zanieczyszczonej wody, na przykład wody pobranej z rzeki. Doświadczenia laboratoryjne wykonane w sierpniu 1998 r. wykazały, że zaledwie jeden mililitr wody z Naju oczyszcza 200 mililitrów wody z kranu. Potwierdzenie tych rezultatów jest spodziewane pod koniec stycznia.

Papież Jan-Paweł II

 

Kiedy Julia i jej mąż Julio odwiedzili Watykan w dniu 31-ego października 1995 r., Papież Jan-Paweł II był świadkiem cudu Eucharystycznego, podczas którego Hostia przemieniła się w Ciało i Krew w jej ustach. Potem Papież pobłogosławił jej rodzinę i dał Różaniec jako prezent.