Matka Boska z Góry Karmel

Brązowy Szkaplerz
Aylesford, Anglia (1251 r.)

Święto: 16-ego lipca

Zakon Karmelitów wziął swoją nazwę od Góry Karmel znajdującej się w Izraelu, która była pierwszym miejscem poświęconym Matce Boskiej i na której została wzniesiona kaplica na Jej cześć, jeszcze przed Jej Wniebowzięciem. Święty Szymon Stock wstąpił do Zakonu Karmelitów w Kent, w Anglii, kiedy on był w wieku 40-tu lat. On został wysłany na Górę Karmel, znajdującą się w Ziemi Świętej, gdzie on prowadził życie poświęcone modlitwie i pokucie, zanim on jak i większość jego współbraci zakonnych zostało zmuszonych do opuszczenia tego miejsca przez zwycięskich niewiernych. Grupa duchownych popłynęła do Anglii. Na zebraniu Kapituły Generalnej, które miało miejsce w Aylesford, w Anglii, w 1245 r., Święty Szymon zostały wybrany jednogłośnie Przeorem Generalnym Zakonu Karmelitów.

Święty Szymon Stock miał wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej. To może pomóc wyjaśnić dlaczego Zakon Karmelitów dobrze funkcjonował pod jego kierownictwem pomimo, że istniał znaczny sprzeciw wobec jego działalności. W odpowiedzi na błagania Św. Szymona skierowane do Matki Boskiej o pomoc dla jego, uciskanego Zakonu, w dniu 16 lipca 1251 r. (on był wtedy w wieku 86 lat), Maryja Najświętsza objawiła się jemu, trzymając w ręku Brązowy Szkaplerz. Maryja Najświętsza powiedziała do niego:
"Przyjmij, mój ukochany synu, ten habit twojego zakonu: to będzie dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów przywilejem, że każdy, kto umrze ubrany w Szkaplerz, nigdy nie będzie cierpiał z powodu wiecznego ognia." To był prawdziwie wielki podarunek i wielka obietnica dana przez Matkę Boga.

Po tym objawieniu, Zakonnik Stock wyruszył, aby zakładać społeczności karmelitańskie niedaleko miast uniwersyteckich w Anglii, Francji i we Włoszech. On został Głównym Przełożonym swojego Zakonu w kilka lat po tym objawieniu. Do bardzo niedawna, Brązowy Szkaplerz był jednym z najbardziej szeroko stosowanych symboli osobistego poświęcenia misji Maryi Najświętszej, misji nakreślonej w Jej ostatnich słowach, zapisanych w Biblii (Ewangelia Jana 2,5). Rozpowszechnianie i zastosowanie wszystkich rodzajów dewocjonaliów Maryjnych gwałtownie zmniejszyło się od lat 60-tych XX wieku.

Przez ponad 700 lat, Brązowy Szkaplerz Matki Boskiej z Góry Karmel był jednym z najbardziej cennych podarunków i jednym z Sakramentaliów naszego Kościoła zapewniającym znaczne odpusty. Szkaplerz jest jednak czymś więcej; to jest w rzeczywistości część garderoby dana nam przez Matkę Boską. Szkaplerz czyni nas Jej wyjątkowymi dziećmi. Błogosławienie i zakładanie Szkaplerza „Matki Boskiej z Góry Karmel” wpisuje osobę do Bractwa Szkaplerznego i przyznaje jej udział we wszystkich duchowych dziełach, dokonywanych przez Zakon Matki Boskiej z Góry Karmel.

W Lourdes w 1858 r., Matka Boska wybrała dzień 16 lipca na czas Swojego ostatniego objawienia, to jest dzień Święta Matki Boskiej z Góry Karmel, dzień, w którym Kościół czci Jej objawienie Świętemu Szymonowi Stock. I w Fatimie w dniu 13-ego października 1917 r. podobnie jak Matka Boska z Góry Karmel, Maryja Najświętsza objawiła się i powiedziała żegnajcie do trojga dzieci. Poprzez lata, Królowa Karmelu zawsze troszczyła się o los Swoich umiłowanych dzieci na ziemi.

Patronka: Karmelitów

Brązowy Szkaplerz

Modlitwa do Matki Boskiej z Góry Karmel

O, Najbardziej Błogosławiona i Niepokalana Panno, Ozdobo i Piękności Góry Karmel, Ty, która patrzysz ze Swoją szczególną dobrocią na tych, którzy noszą Twój błogosławiony Szkaplerz, spójrz z miłością na mnie i okryj mnie płaszczem Twojej macierzyńskiej opieki. Wzmocnij mnie – słabego Twoją siłą, rozjaśnij ciemność mojego rozumienia Twoją wiedzą, zwiększ Wiarę, Nadzieję i Miłosierdzie we mnie, przystrój moją duszę łaskami i cnotami, które uczynią mnie miłym Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Pomóż mi podczas mojego życia i pociesz mnie w godzinę mojej śmierci i przedstaw mnie Najbardziej Błogosławionej Trójcy jako Twojego, oddanego sługę, abym chwalił i błogosławił Ciebie w Raju na zawsze. Amen.