Matka Boża z La Salette

Otrzyjmy Jej łzy

Święto: 19 września

I w dniu 19-ego września 1846 r., w święto Matki Boskiej Bolesnej, Najświętsza Maryja objawiła się ponownie; tym razem w małej miejscowości, zwanej La Salette. Niedaleko Korpusu, 1.800 metrów ponad poziomem morza i około 35 kilometrów od Grenoble we Francji. Ona objawiła się w La Salette dwóm małym dzieciom, które wypasały bydło. To byli: Melanie Calvat i Maximin Girard, pierwsze w wieku 15 lat, a drugie w wieku 11 lat, którzy znali się zaledwie dwa dni. Melanie mówi nam: “Ja zauważyłam ze wzgórza, że nasze krowy leżały spokojnie, żując pokarm. Ja zeszłam i Maximin zaczął wchodzić na górę. Nagle zobaczyłam piękne światło, dużo jaśniejsze niż słońce i poczułam się pełna olbrzymiego kochającego cudu i szacunku. W tym świetle ja zobaczyłam bardzo piękna kobietę, z Jej głową odpoczywającą na Jej rękach. Pani wstała i powiedziała: podejdźcie bliżej dzieci, nie obawiajcie się „Ja jestem tutaj, aby powiedzieć wam wielkie nowiny”.

Dzieci były zdumione, widząc, że Pani patrzy bardzo smutno i łzy spływają po Jej policzkach. Ona złożyła ramiona na klatce piersiowej. Początkowo Ona mówiła do dzieci po francusku, ale szybko zaczęła mówić do nich w ich własnym, lokalnym dialekcie. Matka Boska mówiła o ludzkich przekleństwach, nie zachowywaniu niedziel jako dnia odpoczynku i nieposłuszeństwie w stosunku do praw Boga. Jej słowa były bardzo ważne i wywierały duże wrażenie: „Jeśli moi ludzie nie są posłuszni Bogu, Ja będę zmuszona pozwolić działać ręce Mojego Syna”. To oświadczenie wskazuje na ostatnie dni świata. Smutny wyraz twarzy Matki Boskiej, Jej łzy i słowa ukazują nam Jej bardzo rzeczywistą troskę i współczucie dla wszystkich ludzi. “……. ty nigdy nie będziesz w stanie odwdzięczyć się Mi za to, co Ja zrobiłam dla ciebie. Matka Boska prosiła nas, abyśmy się dużo modlili, aby uratować świat. Ona prosiła nas, abyśmy wyznawali nasze grzechy, odwracali się od ścieżek szatana, czynili pokutę i modlili się. W La Salette Maryja Najświętsza wskazywała na wielkie błogosławieństwa i miłosierdzie Różańca Świętego i błagała nas: „bądźcie pogodzeni z Bogiem”. W okresie, gdy Ona objawiała się obu dzieciom, każdemu z nich powierzyła indywidualnie tajemnicę. Maximin otrzymał swoją tajemnicę jako pierwszy i potem Matka Boska powierzyła tajemnicę Melanie. Podczas, gdy Matka Boska mówiła do Maximin-a, Melanie widziała jak Jej usta się poruszały, ale nie mogła zrozumieć, co Ona mówi.

Melanie mówi, że obie tajemnice zostały zapisane i przekazane Papieżowi Piusowi 1X w 1851 r. Maximin nigdy nie opublikował tajemnicy przekazanej jemu, jako że on zmarł, zanim to zrobił. Kardynał Antonelli przekazał kopię tej tajemnicy Hrabinie Clermont-Tonnerre. A. Peladin w „Annales du Surnaturel” opublikował to w 1888 r.


Poniżej są wymienione niektóre części tajemnicy:

  • Trzy czwarte populacji Francji straci ich Wiarę.
  • Narodowość protestancka na Północy okaże skruchę i proklamuje ich Wiarę. Z tego powodu inne narodowości wrócą do Boga w Wierze.
  • Kościół będzie wzrastał i rozkwitał jeszcze raz:
  • Po tym czasie pokoju, będzie wielkie zamieszanie wywołane przez „potwora”! Wielki potwór przyjdzie pod koniec 19-ego stulecia lub najpóźniej na początku 20-ego. 

Co się stało z tajemnicami powierzonymi Melanie w La Salette? Matka Boska powiedziała jej: „Melanie to, co zamierzam ci powiedzieć nie musi pozostać tajemnicą, ty możesz to ujawnić w 1858 r.” (to jest rok, w którym Matka Boska objawiła się w Lourdes). Te tajemnice przekazane Melanie spowodowały wiele niepokoju i niezgody. Wśród innych spraw przekazanych, Matka Boska powiedziała o nadchodzącej próbie zamordowania Papieża, która nie skróci jego życia.

Prorocki język, użyty przez Matkę Boską, bolesne prawdy, jakie Ona przekazała i Jej zapowiedź czasu Bożej Sprawiedliwości, ludzie wzięli sobie bardzo do serca. Maryja Najświętsza ostrzegła, że wiara będzie stracona na dużą skalę, pozostawiając miejsce materializmowi, fałszywemu nauczaniu (Karol Marks opublikował swój manifest komunistyczny w 1848 r.), spirytyzmowi i wielu innym grzechom. Ona kontynuuje: „wszyscy ci, którzy prześladują Kościół Pana Jezusa Chrystusa i wszyscy ci, którzy otaczają się grzechami, umrą i ziemia będzie jak pustynia. Potem nastąpi Pokój, pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem” (więc ludzie będą żyli). 

Podczas tego objawienia Matki Boskiej, mającego miejsce 153 lat temu, te słowa są wyjątkowo stosowne do dnia dzisiejszego. Przekazane tajemnice są ważne dla całego rozwoju Kościoła i świata do końca czasu jego istnienia. Ona prosiła dzieci, aby modliły się rano i wieczorem i jeśli brakuje czasu, to przynajmniej Ojcze nasz… i Zdrowaś Mario… Ostatecznie Matka Boska powiedziała: „ty powiesz to wielu Moim ludziom”. To Ona powtórzyła ponownie.


Kiedy Matka Boska mówi o Jej ludziach, Ona ma na myśli każdego człowieka, na całym świecie, który wierzy w Jezusa Chrystusa, Jej Syna. Ona mówi jako Królowa Świata/ Królowa Wszystkich Narodów. Maximin mówi nam, że Pani była piękna, wielka, cudownie świeciła jasnym światłem, Ona była ubrana w biały płaszcz, w jasno żółty fartuch i Jej białe buty były udekorowane różami w wielu kolorach. Róże były także dobrze widoczne na Jej koronie. Wokół Jej szyi był łańcuszek, na którym był zawieszony duży krzyż z młotkiem i szczypcami na ramieniu krzyża.

Maximin opisuje także jak oni widzieli znikanie Matki Boskiej. Najpierw, Ona podniosła się do wysokości około jednego i pół metra i potem Ona zgasła i znikła sprzed oczu. Melanie mówiła: „Ona musi być wielką Świętą, jeśli my wiedzieliśmy, że my mamy poprosić Ją o zabranie nas z Nią”. Dzieci były strasznie zgnębione zagrożeniami, złośliwością, łapówkami i wieloma innymi podstępami. Ale pomimo wszystko, wiernie przekazały przesłanie i ich przekazy były dokładnie takie same. Ostatecznie po długich i dokładnych badaniach faktów, Biskupi formalnie uznali, że Matka Boska objawiła się dzieciom w La Salette. To było w 1851 r. 

Maximin zmarł jako pierwszy w marcu 1875 r., w wieku około 40-tu lat. Melanie żyła wiele lat w wielu zakonach we Francji, Anglii i Włoszech. Ona zmarła 15-ego grudnia 1904 r. i została pochowana w Altamura (Włochy).

Rzeczywiste Znaczenie Przesłań z :

Przedstawiając powody Boskiego gniewu: wszystkie nasze grzechy, nieposłuszeństwo, nieczystość, materializm i pychę. (Święta Maria Goretti jest przykładem czystości), Matka Boska błaga nas, abyśmy zmienili nasze ścieżki i odwrócili się od grzechu i powrócili do BOGA.

"Objawienia w La Salette są w pełni zatwierdzone przez Papieża: 16-ego listopada 1851 r." 

 Sanktuarium w La Salette

 

  Dwanaście lat później, w 1858 r. Matka Boska objawiła się ponownie,
tym razem w Lourdes