Maryja Najświętsza objawia się w El Escorial (w Hiszpanii)

Ja jestem Matką Boską Bolesną

W Hiszpanii, 18-ego czerwca 1981 r., w dniu wspomnienia Świętej Trójcy, w kotlinie “Prado Nuevo”, w której jest położone miasto San Lorenzo del Escorial, poniżej góry, gdzie znajduje się znany klasztor Escorial, 4 kilometry od niego, pierwsze objawienie Matki Boskiej zostało odnotowane. Najświętsza Maryja ukazała się widzącej Luz Amparo Cuevas, która jest żoną odźwiernego, matką siedmiorga dzieci, a sama pracuje jako służąca. Ona nie potrafi ani pisać ani czytać. Ona miała ponad 500 objawień i ona nadal otrzymuje przesłania w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Luz Amparo Cuevas urodziła się w dniu 13-ego marca 1931 r., w bardzo biednej rodzinie w Peñascoza (Albacete). Jej mama zmarła kiedy Amparo miała zaledwie sześć miesięcy. To jest odnotowane, że nawet jako dziecko Amparo bardzo cierpiała. Jej macocha wysyłała ją - małe dziecko, aby sprzedawała na ulicy i z poleceniem, aby nie wracała do domu, dopóki nie sprzeda towaru. W rezultacie, jak podaje źródło, ona często spała poza domem, pod drzewem lub nawet pokryta śniegiem. Pewnego razu, gdy Amparo miała zaledwie dziewięć lat, ona została przyłapana na ulicy na żebraniu o jedzenie. W więzieniu ona przeżyła o mące i wodzie. Pomimo tego, Amparo miała wielką miłość i nabożeństwo do Matki Boskiej. W dziecięcej niewinności, Amparo poprosiła Matkę Boską: "Droga Matko w Raju, ja chciałabym zobaczyć moją własną mamę. Zabierz mnie tam, gdzie ona jest". Amparo wierzyła, że Matka Boska słyszy jej modlitwy. Amparo poślubiła Nicasio Barderas Bravo. Oni mieli siedmioro dzieci. Cierpienia Amparo trwały nadal, również w jej małżeństwie. Jej mąż walczył z chorobą alkoholową i prawie zawsze był bezrobotny; chociaż, jak to jest odnotowane, ona była szczerze nawrócona. Ona mieszkała w El Escorial (w Madrycie) przez ponad 20 lat i pracowała jako pomoc domowa. Ona została cudownie uzdrowiona w Lourdes z choroby serca w 1977 r. Amparo nie wiedziała jak się modlić, więc ona zawsze wzywała Matkę Boską z dziecięcą łagodnością i miała wielkie współczucie dla każdego. Ona uznawała istnienie Najwyższej Istoty, jeszcze ona nie praktykowała żadnych sakramentów i nie podejmowała żadnych obowiązków religijnych.

Dzisiaj Amparo ma Duchowego Przewodnika w osobie księdza zakonnika Alfonso María Sendrín z Zakonu Karmelitów Bosych. (Discalced Carmelites – Karmelici Bosi są chrześcijanami wyznania rzymsko-katolickiego, kobietami i mężczyznami, zakonnikami i osobami świeckimi, którzy są wezwani do kontemplacyjnej modlitwy i posługi w duchu Świętej Teresy z Avila i Świętego Jana od Krzyża). Jej duchowy dyrektor mówi, że zachowanie Luz Amparos jest pokorne, wielkoduszne, że ona jest gorącą katolicką duszą, posłuszną. Liczne świadectwa wielu świadków wykluczają możliwość oszustwa lub patologicznej iluzji, dokonywanej dla późniejszych efektów lub owoców takich jak możliwość, że te objawienia mogłyby się okazać czymś całkiem innym niż one są.

Przesłania Matki Boskiej Bolesnej

Z powodu ogromnej ilości przesłań i ich długości, nie jest możliwe przedstawienie ich wszystkich, więc my zdecydowaliśmy wybrać niektóre z nich, jakie były przekazywane w długim okresie czasu:

“Wiele dusz jest straconych, one czekają na kogoś, kto je uratuje. Grzech nieczystości obraża Pana Boga. Duża część duchowieństwa, tj. księży, biskupów i kardynałów kroczy po ścieżkach wiecznego potępienia i to z ich powodu wiele dusz jest potępionych”.

“Módl się dużo, czyń pokutę, aby każdy mógł być uratowany, im więcej ty cierpisz i im więcej poświęceń ofiarujesz, tym mocniej Ja kocham ciebie, gdyż w ten sposób ty sprawiasz Mi ulgę w cierpieniu i wstawiasz się za wieloma grzesznikami, którzy tego bardzo potrzebują. Wiele dusz jest potępionych, ponieważ nikt się za nie modli. One muszą skorygować swoje życie, oni muszą ubierać się we właściwy sposób. Być może my zdołamy uratować przynajmniej JEDNĄ TRZECIĄ LUDZKOŚCI. Oni muszą naprawić swój sposób życia, oni muszą ubierać się skromnie".

“Różaniec Święty jest Moją ulubioną modlitwą, można uratować całą ludzkość przy pomocy Różańca, można zakończyć wojnę, jeśli ludzie tego chcą; ty musisz rozważać każdą Tajemnicę po trochu, podczas gdy ty odmawiasz Różaniec. To jest dobre, jeśli ty odmawiasz piętnaście Tajemnic. Ja obiecuję towarzyszyć każdemu, kto odmawia Różaniec, kiedy ta osoba będzie umierać”.

“Każdego dnia Ja będę tu obecna, aby błogosławić Różaniec wszystkim ludziom, którzy przyjdą na to miejsce, aby się modlić”.

"Oni muszą być pogodzeni z Bogiem każdego dnia, oni muszą spowiadać się i przyjmować Najświętszą Hostię w każdą pierwszą sobotę miesiąca. To jest bardzo ważne, aby przyjmować Hostię z głębokim nabożeństwem w każdy pierwszy piątek, dla uczczenia mojego Syna. Należy regularnie uczęszczać na Najświętszą Eucharystię”.

"Wy musicie często odwiedzać Najświętszy Sakrament".

Matka Boska nalega, aby modlono się za Papieża, za Kapłanów, o pokój w Hiszpanii, za region Vascongada, za świat i szczególnie za całkowite nawrócenie Rosji. Żąda posłuszeństwa i apostolstwa.

“Pyszni prowadzą do każdego innego grzechu w tym świecie. Ty musisz być pokorna i z pokorą odpowiadać na każdą możliwą obrazę, z pokorą ty możesz uzyskać wszystko, bądź pokorna i płacz dużo tak, abyś nie uległa pokusie. Proś o radę Twojego Duchowego Dyrektora, Mój Syn będzie prowadził ciebie. Ktoś musi wypełniać przykazania i być Apostołem, chociaż ty z pewnością doświadczysz problemów i będziesz prześladowana z powodu Syna Boga".

Ona mówi o zwiastowaniu wielkiego cudu i o karze:

“Grzechy dusz konsekrowanych obrażają Raj i proszą o Sąd. Nadejdzie Wielka Kara na całą ludzkość, kara taka, jakiej jeszcze nie było (od lipca 1981 r. Matka Boska mówi nam, że my się zbliżamy do tego). Jeśli wy Mnie nie słuchacie, tysiące osób zginie i Kościół będzie cierpiał wielki upadek, nie będzie pracy i nowa Wielka Wojna nadejdzie. Papież zginie śmiercią męczeńską. Wy jesteście bardzo blisko Czasów Ostatecznych. SĄD NAD NARODAMI JEST BARDZO BLISKO. Dzień Stworzyciela nadchodzi”.

“Bóg Ojciec ześle dwie bardzo wielkie kary. Jedna z nich to wojny, rewolucje. Inne nadejdą z Raju. Będą wielkie trzęsienia ziemi w niektórych krajach, cała Ziemia będzie pokryta ciemnością przez trzy dni, niczego nie będzie można zobaczyć, powietrzem nie będzie można oddychać, a w czasie tych dni ciemności JEDYNE ŚWIATŁO DOSTARCZAĆ BĘDĄ ŚWIĘTE ŚWIECE. Wierni muszą zostać w swoich domach i odmawiać Różaniec Święty i prosić Boga o Miłosierdzie. Kara spowoduje, że dwie trzecie ludzi zginie. Nic się nie stanie tym, którzy są z Bogiem i z Maryją Najświętszą”.

“Zanim kara nadejdzie, będzie ostrzeżenie z Nieba. Każdy będzie to widział. Będzie się wydawać tak jakby cały świat był w płomieniach, to będzie trwało 20 minut i wiele osób umrze z powodu szoku, ale ci, którzy wierzą w Boga i w Maryję Najświętszą popadną w pewien rodzaj ekstazy. Po ostrzeżeniu i przed karą będzie cud".

Matka Boska mówi o Wszechświatowym Królestwie Pana Jezusa Chrystusa:

“Mój Syn zniszczy każde złe zioło i On przygotuje chwalebne odrodzenie w Czasie Jego Miłosierdzia. Potem nadejdzie Pokój i pogodzenie między mężczyznami, ludzkością i Bogiem. Ludzie będą służyć Bogu, Bóg będzie adorowany i uwielbiany; miłosierdzie będzie świeciło wszędzie, nowi królowie będą prawą ręką Kościoła. Ewangelia będzie nauczana wszędzie i ludzie będą żyli w bojaźni Bożej. Kościół Święty będzie łagodny, pobożny, silny, biedny i skrupulatny w naśladowaniu cnót Pana Jezusa Chrystusa".

Na końcu, Matka Boska mówi to:

“Przekaż przesłania Miłosiernej Matki wszystkim na całym świecie, ty musisz zdawać sobie sprawę, że jest wiele osób, które nadal nie znają ich".

Data Pierwszego i Ostatniego Objawienia:  Pierwsze: 13-ego listopada 1980 r. Ostatnie: 4-ego kwietnia 1992 r.

Całkowita liczba Objawień: 30

Daty poszczególnych Objawień:

  • 1980 r.: 13 listopada
  • 1981 r.: 15 stycznia; 23 maja, 6 lipca; 25 sierpnia; 2, 14, 23 października; 22 listopada; 11, 18 grudnia
  • 1982 r.: 15 stycznia, 19 marca, 2 kwietnia, 3 lipca, 19, 20, 26 listopada; 4, 22, 25 grudnia
  • 1983 r.: 14, 22 stycznia; 5 lutego; 27 marca; 20 lipca; 5 listopada
  • 1989 r.: 4 lutego; 1 lipca
  • 1992 r.: 4 kwietnia

Wszystkie 30 objawienia zostały opisane; jednak, to jest prawie pewne, że objawień było więcej. Jest podane, że objawienia nadal trwają i mają miejsce w Pierwsze Soboty miesiąca.

Ogromny kompleks opactwa Filipa II w El Escorial