Maria Lichtmis

Feestdag: 2 februari

Op vrijdag 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus zelf. Maria Lichtmis is de naam voor het feest van de Opdracht van Jezus in de Tempel. Lucas 2: 22: Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, bracht Maria Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan God. Om dit te gedenken werd dit feest ingesteld door paus Celasius op het einde van de 5e eeuw.

Het feest gaat terug tot het joodse gebruik waarbij vrouwen, volgens de voorschriften van Moses, om zich te zuiveren 40 dagen na de geboorte van een kind, in de tempel een lam of twee duiven offerden. De naam van deze feestdag is inmiddels officieel vervangen door ´De opdracht van de Heer in de tempel´, maar in de volksmond blijft het gewoon Maria Lichtmis.

Het gebruik is ontstaan op deze dag een lichtprocessie te houden. Ook worden de kaarsen, die in de loop van het jaar thuis of in de kerk gebruikt worden, gezegend.

Nog altijd wordt in veel parochiekerken in Limburg op 2 februari een kaarsenprocessie door de kerk gehouden.