Maria Koningin

Feestdag: 22 augustus

Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond.

Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria als koningin van de hemel, wordt daarover al sinds de middeleeuwen gezongen en gebeden in kerkelijke hymnen en litanieën, zowel in de oosterse als in de westerse kerk.

In de Apostolische Brief Gloriosae Dominae noemt Paus Benedictus XIV
Maria "Koningin van hemel en aarde". In deze Apostolische Brief wordt gezegd, dat de "allerhoogste koning aan haar in zekere zin zijn macht heeft overgedragen."