Violette en Gele Scapulier van de Heilige Jozef

Het violette en gele scapulier

Het scapulier van de heilige Jozef is een rooms-katholiek devotionele scapulier dat zijn wortels terugvoert tot de orde van de minderbroeders Kapucijnen in Saint Claude in Frankrijk en aanvankelijk in het wit was. Het werd later goedgekeurd voor het bisdom Verona door de Congregatie van Rites in 1880. 

Dit scapulier werd voor het bisdom Verona goedgekeurd bij decreet van de Congregatie van Rites van 8 juli 1880. Op 15 april 1898 verleende Leo XIII aan de generaal van de kapucijnen het vermogen om de gelovigen overal te zegenen en te bekleden met dit scapulier. Vanuit het bisdom Saint Claude in Frankrijk werd dit scapulier (aanvankelijk blank) verspreid door de kapucijnen; maar later werd besloten dat de vorm en kleur van die in Verona gebruikt moesten worden.

Vanwege de meerdere bronnen voor het scapulier, kunnen de kleuren in combinatie zijn, met wit, goud en paars. Op de voorkant van het scapulier is de heilige Jozef afgebeeld met het kindje Jezus, en een lelie in de andere hand. Op het achterpaneel staan ​​de pauselijke armen, een duif (om de Heilige Geest te symboliseren) en een kruis.

Aan alle gelovigen die het dragen, zijn verschillende aflaten verleend door een Rescript van de Congregatie van Aflaten, 8 juni 1893 ("Acta S. Sedis", XXXIV, 317).