Wielki Piątek

15 kwietnia

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest upamiętnieniem Męki Pańskiej. Zgodnie z tradycją ołtarz w świątyniach jest obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.

Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się według schematu podanego w mszale rzymskim. Nabożeństwo rozpoczyna się liturgią Słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej Ewangelii według św. Jana. Akcentuje się bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenia przez mękę. Następnie odbywa się adoracja krzyża: przez pocałunek, uklęknięcie lub skłon.

Jedną z ważnych części Liturgii Męki Pańskiej jest rozbudowana modlitwa powszechna. Jej forma i tekst są znane od V wieku i w zasadzie niezmieniane.

Mszał rzymski podaje 10 intencji. Pierwsza jest za cały Kościół, o pokój, jedność i trwanie w wierze. W drugiej wspólnota modli się za papieża, w trzeciej - za wszystkie stany Kościoła. Następnie za katechumenów. Piąta intencja jest za wszystkich wierzących w Chrystusa i o jedność chrześcijan, o jej przywrócenie i zachowanie. W kolejnych Kościół modli się za żydów, niewierzących w Chrystusa, niewierzących w Boga, rządzących państwami, chorych i cierpiących.

Ważny dzień dla prawosławnych i grekokatolików. Dziś obchodzą Wielki Piątek
Wierni obrządków wschodnich, wśród nich prawosławni i grekokatolicy, obchodzą 30 kwietnia uroczystość Wielkiego Piątku. W tym roku Wielkanoc...

Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament przenoszony jest w procesji do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą Wielką Sobotę adorowany jest przez wiernych.

Tego dnia w niektórych parafiach poza Liturgią Męki Pańskiej celebrowane jest także nabożeństwo drogi krzyżowej.

zobacz więcej
Zgodnie z tradycją w archidiecezji warszawskiej w piątek o godz. 20 rozpocznie się Centralna Droga Krzyżowa. Obok kard. Kazimierza Nycza weźmie w niej udział abp. Eugeniusz Popowicz, grekokatolicki metropolita przemysko-warszawski.


Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego w Wielki Piątek obowiązuje nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale post ścisły, czyli trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa – lekkie.

„Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Duszpasterze i rodzice winni zatroszczyć się o to, by również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani są jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty” – czytamy w Kodeksie prawa kanonicznego. Z obowiązku tego są zwolnieni chorzy. Kościół jednocześnie zachęca do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

Pierwsze liturgiczne obchody Wielkiego Piątku odbyły się w starożytnej Jerozolimie. Wierni gromadzili się przed wschodem słońca przed kolumną biczowania, a później przy grobie, aby adorować drzewo krzyża.

Pierwsze opisy celebracji Wielkiego Piątku pochodzą z VII w. P.

7 ostatnich słów Jezusa

  1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
  2. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju.
  3. «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
  4. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił
  5. Pragnę
  6. Dokonało się
  7. Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha mojego