A Szűzanya jelenései a lengyelországi Gietrzwald-ban 1877


 

1877-ben Szűz Mária megjelenik a lengyelországi Gietrzwałd-ban

Ünnepe: szeptember 8

Gietrzwald kis falucska Lengyelország északkeleti részén, az ermland-mazúriai régióban. Olsztyn városától 20 km-re. A jelenések időpontjában Lengyelország területét három ország tartotta megszállva: Oroszország, Poroszország és Ausztria. Az ermland-mazúriai régióban a lengyelek számára kötelezővé tették a német nyelv használatát. 1877-ben e helyen megjelent a Szűzanya 13 éves Justyna Szafryńska-nak, és a 12 éves Barbara Samulowska-nak. Megtérésre és bűnbánatra szólított fel. A Szűzanya üzenete igen nagyjelentőségű volt a szenvedő lakosság számára, mivel bár Lengyelország az akkori Európában hivatalosan megszűnt létezni, Mária üzenetét teljes mértékben lengyel nyelven közölte.

Az első jelenés 1877. június 27-én

Az első jelenés 1877. június 27-én, egy szerdai napon történt. Justyna Szafryńska édesanyjával a templomból érkezett haza, ahol jó eredménnyel zárta le az elsőáldozásra való felkészítés alkalmával kötelező vizsgákat. Így első szentáldozáshoz járulhatott. Este volt, s a templom harangja az esti Úrangyalára harangozott. Justyna látta a Szűzanyát, bal karján a gyermek Jézussal, aki sárga-fehér köpenyt viselt. Egy idő után mindketten a mennybe emelkedtek.

A második jelenés -1877. június 28.

Ezúttal mindkét kislány, Justyna Szafryńska, és Barbara Samulowska is látta a “gyönyörű Hölgyet”, aki a templom mellett álló juharfa felett jelent meg. Egy trónon ült a gyermek Jézussal, a trónt angyalok vették körül. A kis Jézus sugárzó gömböt tartott kezében, melyen kis kereszt volt. A Szűzanyát angyalok koronázták meg.

Harmadik jelenés - 1877. június 30. , szombat

Justyna megkérdezte: “Mint kíván tőlünk, szent Anyám?” Mária így válaszolt: “Azt kívánom, hogy mindennap imádkozzátok a rózsafüzért.”

Negyedik jelenés -1877. július 1. vasárnap

Ezen a napon járultak a gietrzwart-i gyermekek első szentáldozásukhoz. Justyna a rózsafüzér imádkozása alatt megkérdezte: “Ki Ön?” A Szűzanya így válaszolt: “Én vagyok a Legszentebb szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária!”

Ötödik jelenés - 1877. július 3.

A kislányok megkérdezték a Szűzanyát: “Meg fognak-e itt gyógyulni a betegek?” Ő így válaszolt: “Az itt bekövetkező csoda után meg fognak gyógyulni a betegek.” Egy kis idő múlva hozzáfűzte: “Mondjátok meg a betegeknek, hogy imádkozzák a rózsafüzért.”

Hatodik jelenés - 1877. július 28.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent az, ha valaki hamisan esküszik, Mária így válaszolt: “Az ilyen személy nem érdemli meg, hogy a mennyországba jusson. A gonosz lélek vezette félre, hogy így tegyen.”

Hetedik jelenés-1877. augsztus 1.

Barbara megkérdezte: “Lesznek hamarosan megint lelkipásztorok a plébániákon?” A Szűzanya így válaszolt: “Ha az emberek buzgón fognak imádkozni, megszűnik az egyházüldözés, s a plébániákon megint lesznek papok.”

Nyolcadik jelenés -1877. szeptember 8.

A nyolcadik jelenés alkalmával, 1877. szeptember 8-án, este hét óra után néhány perccel a Szűzanya megáldotta forrást, majd így szólt: “Most már vehetnek a betegek ebből a vízből, hogy meggyógyuljanak.”

Az utolsó jelenés - 1877. szeptember 16 .

Délután körülbelül 5 órakor a Szűzanya a kis kápolnában először megáldotta magát, majd mindenkit, aki azt kérte. Végezetül így szólt:

”Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért!”

A jelenések után:

1967. szeptember 10-én Lengyelország prímása, Stefan Wyszyński kardinális megáldotta a Szent Szűzről készült festményt.

1970. február 2-án, VI.Pál pápa Gietrzwald templomát basilica minor rangra emelte.

A Szűzanya ezen jelenéseit a Szentszék 1977-ben teljes mértékben hitelesnek ismerte el.

A Gietrzwald-i kegyhely hivatalos weboldala

Gietrzwald

 

 

Lásd még a következő hivatalos
Knock 1879 megjelenést