Evangelie van Judas Iskariot

Het verboden Judas-evangelie

Rehabilitatie van een verrader

Een kleine tweeduizend jaar geleden verbiedt de kerk van Rome een geschrift met een explosieve inhoud. Alle exemplaren van dit geschrift moeten worden vernietigd. In de woestijn van Egypte, ver weg van Rome, verbergt een monnik één exemplaar in een grot. Onlangs dook dit exemplaar op: het verhaal over Judas, een van de meest gehate mannen uit de geschiedenis. Maar nu in zijn eigen woorden. Was hij inderdaad een verrader of toch niet? Het betrof de zg. Nag Hammadigeschriften.

Het Evangelie van Judas Judas Iskariot werd in de jaren '70 in een Egyptische grot gevonden. Tot voor kort was geen enkel instituut bereid om de buitensporige vergoeding te betalen om het manuscript te kunnen onderzoeken, omdat de oorsprong ervan dubieus was. Een stichting in Zwitserland kocht de codex uiteindelijk om de inhoud ervan te publiceren.

In 2006 kondigde "National Geographic" aan dat de leeftijd van het manuscript door middel van koolstofdatering was geverifieerd en dat het door schriftgeleerden was bestudeerd en vertaald. Maar, een derde deel van het evangelie van Judas ontbreekt of is onleesbaar.

Dit Gnostische evangelie kan waarschijnlijk gedateerd worden tot de 5e eeuw na Christus.

In de jaren ’70 werd lang verloren gewaand evangelie van Judas gevonden, dat Judas als bondgenoot van Jezus afschilderde in plaats van hem neer te zetten als zijn verrader. Het document werd in 2006 na onderzoek als authentiek bestempeld. De betrokken wetenschappers hebben nu bekend gemaakt dat ze deze conclusie hebben gebaseerd op een onderzoek naar een reeks van alledaagse documenten, zoals oude Egyptische huwelijksakten.

Eerherstel voor Judas

Er zijn nog altijd landen waar het verboden is je kind Judas te noemen. Mede dankzij deze apostel eindigde Jezus tenslotte aan het kruis. Maar na duizenden jaren als het ’icoon van verraad’ te zijn bestempeld, is het tijd voor rehabilitatie.
Volgens de Schrift kreeg Judas dertig zilverlingen uitbetaald als verradersloon. Dat is heel eigenaardig, want die zilverling was al 300 jaar voor het optreden van Jezus uit de omloop genomen.
Judas stond als een van de twaalf discipelen vrij hoog in de organisatie. Hij was zelfs penningmeester.
In Lukas 8:3 valt te lezen dat het de discipelen van Jezus financieel op de been werden gehouden door een groep van rijke vrouwen. Als het Judas om het geld te doen was geweest had hij er gewoon met de kas vandoor kunnen gaan.

Judas, de man die Jezus verraadde en mede de kiem legde voor het antisemitisme, doet in de tekst zijn eigen verhaal. Een getuigenis die lijnrecht ingaat tegen de versie in de Bijbel. Judas ontkent niet dat hij Jezus verraadde aan diens vijanden. Maar… dit was gebeurd op Jezus’ eigen verzoek! Judas vertelt dat Jezus hem bij Zich riep en hem een geheim toevertrouwde: Jezus had Zijn eigen kruisiging gepland om Zijn taak op aarde te kunnen volbrengen. Met andere woorden: Jezus wilde en moest gekruisigd worden. En Judas moest hem hierbij helpen. In het Judas-evangelie noemt Jezus Judas dan ook Zijn enige, ware leerling. Judas was dus geen verrader maar de trouwste leerling van Jezus.