Droga do Nieba

Do Nieba!

 1. Obietnice objawione Świętej Brygidzie za odmawianie przez 12 lat modlitwy (7 Ojcze nasz..., 7 Zdrowaś Mario... na cześć Najdroższej Krwi Chrystusa). Każdy kto odmawia tę modlitwę przez 12 lat:

  1. Zostanie w godzinie śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.

  2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelał krew za wiarę Chrystusową.

  3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy dusze w stanie łaski uświęcającej według Jego wyboru.

  4. Dusze waszych krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do piekła.

  5. Będą powiadomieni przed swą śmiercią.
   Gdyby osoba zmarła wcześniej, będzie jej to zaliczone jakby odmówiła całość.

Modlitwa
Tajemnica pierwsza Obrzezanie Pana Jezusa 

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich, a szczególnie w moim pokrewieństwie.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica druga Krwawy Pot Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości Bożej i Miłości bliźnich naszych.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica trzecia biczowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiąc Ran o okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności a zwłaszcza w moim pokrewieństwie.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica czwarta Cierniem koronowanie Pana Jezusa

jcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica piąta Dźwiganie Krzyża

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Pana Jezusa i Jego Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym postanowieniom, przeciw innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica szósta Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi całego świata grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenie i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, jak i za dusze w Czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Tajemnica siódma Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć Tę Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawy i miłosierny. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych, o Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario...

Panie i Boże Nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją.
Uwielbiam Cię, Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Jezu, Miłosierny Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

*** 

Wersja angielska