De Weg naar de Hemel

Dit is het gebed dat de Heer Jezus dicteerde aan de heilige Birgitta van Zweden en dit gebed heeft 5 beloften voor degenen die het gebed 12 jaar lang zullen uitspreken (als iemand overlijdt voordat het voltooid is, zal het nog steeds tellen alsof iemand het gebeden heeft). voor de volledige 12 jaar):

  • Zo iemand zal rechtstreeks naar de hemel gaan.
  • Zo iemand zal een heilige zijn.
  • 3 Personen in zijn/haar familie zullen in de staat van heiligmakende genade verkeren.
  • Zielen van personen uit de familie van zo iemand zullen tegen de 4e generatie niet naar de hel gaan.
  • Ze zullen weten wanneer ze zullen sterven.

Het eerste geheim – Een besnijdenis van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligste Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U de eerste wonden, de eerste pijnen en het eerste vergieten van het Allerheiligste Bloed van de Heer Jezus aan als boetedoening voor mijn jeugdzonden en die van alle mensen, voor het voorkomen van doodzonden en vooral in mijn relatie.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het tweede geheim – Het bloedige zweet van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligst Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U die wrede marteling van het Hart van de Heer Jezus op de Olijfberg aan, elke druppel bloed uit het bloedige zweet als een boetedoening voor de zonden van het hart van mij en alle mensen en voor het voorkomen van die zonden en voor het vergroten van Gods Liefde en liefde voor onze naasten.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het derde geheim – De zweepslagen van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligst Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U die 1000 wonden aan die zeer pijnlijk waren en het Kostbare Bloed van de Heer Jezus veroorzaakt door zweepslagen als boete voor mijn en de zonden van het hart van alle mensen en de zonden van onzuiverheid, voor het voorkomen van deze zonden en het behouden van de onschuld en vooral in mijn relatie.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het vierde geheim – De doornenkroning van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligste Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U de wonden, pijnen en het kostbare bloed van de Heer Jezus aan, veroorzaakt door het doornenkraaien als boete voor mijn en alle intellectuele zonden van alle mensen, voor het voorkomen van die zonden en voor de verspreiding van Christus' Koninkrijk op aarde.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het vijfde geheim – Het dragen van het kruis

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligst Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U die wrede marteling van de Heer Jezus en Zijn Kostbaar Bloed aan als boetedoening voor de zonden van mij en die van alle mensen, als een boetedoening voor protesten tegen Uw Heilige Beslissingen, tegen alle andere zonden en voor het verkrijgen van ware liefde voor het Kruis.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het zesde geheim – Kruisiging van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligst Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, bied ik U de Zoon van Uw God aan het kruis aan, zijn verheffing aan het kruis, zijn heilige wonden aan de handen, benen en zijde , Zijn Kostbaar Bloed dat voor ons vergoten is, Zijn verachtelijke ellende, Zijn gehoorzaamheid en bloedeloze vernieuwing van Zijn Heilige Wonden tijdens Heilige Missen in de wereld als boetedoening voor het kwetsen van Heilige religieuze eden en regels, als een voldoening voor al mijn en alle volkeren zonden, voor zieke mensen en voor stervende mensen, voor priesters en voor leken, voor wensen en verzoeken van de Heilige Vader (Paus), voor heropleving van christelijke gezinnen, voor versterking van het geloof, voor mijn vaderland en voor eenheid van families en naties , voor de eenheid van de Kerk in Christus, maar ook voor zielen die lijden in het vagevuur en voor degenen die van niemand hulp krijgen.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Het zevende geheim – Het openen van de heilige kant van de Heer Jezus

God, Eeuwige Vader, door het Allerheiligst Hart van de Heer Jezus en door het Onbevlekt Hart van de Heilige Moeder, ontvang alstublieft de Opening van de Heilige Zijde en het Goddelijke Hart van de Heer Jezus, voor de behoeften van de Heilige Kerk en als boetedoening voor mijn en alle volkeren zonden. Ontvang alstublieft het Kostbare, Allerheiligste Bloed en Water, dat werd vergoten uit de Zijwond en uit het Hart van de Heer Jezus, en wees alstublieft genadig en barmhartig voor ons. O het Allerheiligste Bloed van Jezus, ontsla mij en alle mensen alstublieft van onze en hun zonden, o het Allerheiligste Water van de Allerheiligste Zijde en het Hart van de Heer Jezus, stel mij en andere mensen alstublieft vrij van de straf voor zonden en plaats alstublieft uit het vagevuur van mij en voor alle arme zielen. Amen.

Onze Vader…. Heilige Maria…

Onze Heer en God, straf ons alstublieft niet voor onze zonden in overeenstemming met Uw Heilige Gerechtigheid, maar wees alstublieft genadig in overeenstemming met Uw Grote Barmhartigheid. Heer Jezus, die voor ons aan het kruis stierf, dompel onze zielen voor altijd in Uw Allerheiligste Sterven, zodat wij door Uw Heilige Doodsstrijd de Verlossing kunnen bereiken.
Ik aanbid U, Vader, door de barmhartigheid van Uw Zoon. Barmhartige God, Jezus, ik geloof in U en ik vertrouw op Uw Vriendelijkheid, nu en voor altijd. Amen.