Cudowne Dzieciątko Jezus z Pragi

Święto: 3-cia niedziela maja

Nabożeństwo do Świętego Dzieciątka Jezus ma długą tradycję w Kościele Katolickim. Ona ma swój początek w Betlejem. Dalsze upowszechnienie zawdzięcza tradycji szopki Bożonarodzeniowej zapoczątkowanej przez Świętego Franciszka z Asyżu. To nabożeństwo jest oddaniem czci świętemu dzieciństwu naszego Pana. Wielu świętych miało wielkie nabożeństwo do Bożego Dzieciątka, szczególnie Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Święty Franciszek z Asyżu, Święty Antoni z Padwy i Święta Teresa z Avila.

W 1556 r., Maria Manriquez de Lara przywiozła ze sobą drogocenny, rodzinny spadek, posąg Dzieciątka Jezus do Bohemii (obecnie miasto to jest to Republice Czeskiej), kiedy ona poślubiła czeskiego pana z wielkiego rodu Vratislava z Pernstyna. Posąg Dzieciątka Jezus był wykonany przez starego, hiszpańskiego zakonnika, który otrzymał wizję od Chrystusa Dziecka. Posąg dziecka ma 18 cali wysokości, jest wyrzeźbiony w drewnie i jest pokryty cienką warstwą wosku. Lewa stopa jest nieznacznie widoczna spod długiej, białej tuniki. Posąg stoi na szerokim piedestale i jest też sięgające do pasa, srebrne pudełko, które trzyma figurę w pozycji pionowej. Lewa ręka trzyma miniaturowy glob pokryty krzyżem, oznaczającym królowanie nad światem Pana Jezusa Chrystusa. Prawa ręka jest wyciągnięta do błogosławieństwa, w geście używanym zwykle przez Papieża; dwa pierwsze palce są podniesione, to symbolizuje dwie natury Pana Jezusa Chrystusa, podczas, gdy kciuk jest złożony i dwa ostatnie palce dotykają się, aby ukazać tajemnicę Trójcy Świętej.

W 1628 r., Pani Polyxena ofiarowała posąg Ojcom Karmelitom przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Ten posąg stał się znany jako Dzieciątko Jezus z Pragi. Królewskie Dzieciątko z Pragi uczyniło tak dużo cudów, że nabożeństwo do Dzieciątka Jezus rozprzestrzeniło się jak ogień po całym świecie. Wkrótce po roku 1628 r., Anglosasi i Szwedzi postanowili najechać na Pragę i Karmelici musieli uciekać i czczenie Świętego Dzieciątka ustało. To było przed 1638 r., kiedy młody ksiądz o imieniu Ojciec P. Cyryl, a Matre Dei, powrócił do Pragi i znalazł posąg Świętego Dzieciątka pogrzebany w ruinach Kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej. Ojciec Cyryl oczyścił posąg i umieścił go w kaplicy, aby tu oddawano cześć Dzieciątku Jezus. Podczas, gdy on modlił się przed posągiem Dzieciątka Jezus, on usłyszał jak Dzieciątko Jezus powiedziało do niego: "Miej litość nade Mną i Ja będę miał litość nad tobą. Daj Mi ręce i Ja dam ci pokój. Im bardziej Mnie czcisz, tym bardziej Ja cię błogosławię".

Naprawiając rękę posągu wydarzył się cud, gdyż Ojciec Cyryl i osoby mu równe rangą nigdy nie miały umiejętności, aby zrobić to samemu, nie miały też środków, aby wynająć odpowiednią osobę. Ojciec Cyryl poprosił, żeby Matka Boska zapewniła fundusze. Boskie Dzieciątko przemówiło raz jeszcze, mówiąc: postaw Mnie blisko wejścia do Zakrystii i ty otrzymasz pomoc. Ojciec Cyryl zrobił jak mu kazano i kilka dni później posąg został naprawiony przez mężczyznę, który szedł do Zakrystii. Od momentu, gdy posąg został naprawiony, cuda zaczęły być odnotowywane, co przyczyniło się do jeszcze większej czci dla Świętego Dzieciątka. Ołtarz został wybudowany dla tego posągu w 1641 r. oraz złota i ozdobiona klejnotami korona dla posągu została podarowana przez Bernarda Ignatiusa w dniu 14-ego stycznia 1651 r. W 1644 r. kaplica została wybudowana, ale nie została ukończona przed 1654 r. Wiele zacnych osób w tym czasie w znacznym stopniu wspierało Dzieciątko Jezus, wśród nich byli: Pani Polyxena, Król Ferdynand (z Czech), Król Charles Gustaw (ze Szwecji) i Bernard Ignatius of the Lords of Martinic. Warto odnotować, że korona na głowie Boskiego Dzieciątka pochodzi od Bernarda Ignatius-a, który w dniu 14 stycznia 1651 r. ofiarował posąg Dzieciątka z małą, złotą koroną, wysadzaną drogocennymi kamieniami i klejnotami. To było podczas procesji, kiedy posąg Dzieciątka Jezus był niesiony z Kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej do innych kościołów w Pradze. Dzieciątko Jezus było uroczyście koronowane w dniu 4-ego kwietnia 1655 r., przez Arcybiskupa Józefa Corta zastępującego Kardynała Harracha III, który był chory.

 W 1741 r. posąg ostatecznie został przeniesiony na mocy listu apostolskiego, do jego wspaniałej świątyni - do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. Świątynia ta stała się jedną z najbardziej znanych i popularnych świątyń na świecie. W 1739 r. Karmelici z austriackiej prowincji rozpowszechnili nabożeństwo do Dzieciątka Jezus jako część swojego apostolatu. Popularność małego Króla z Pragi rozprzestrzeniła się na inne kraje w XVIII wieku. Papież Leon XIII zatwierdził Stowarzyszenie religijne Dzieciątka z Pragi w 1896 r. i udzielił wielu odpustów temu nabożeństwu. Papież Święty Pius X ujednolicił zasady członkowstwa w bractwie pod kierownictwem Karmelitów, którzy upowszechnili to nabożeństwo w naszym własnym stuleciu. Poprzez modlitwę, my pokornie prosimy Święte Dzieciątko, aby oduczyło nas naszej potrzeby kontrolowania naszej rodziny, przyjaciół i własnego życia, gdyż Ono uczy nas poddawać wszystkie sprawy Jego woli. Z ufnością i wiarą w Jego słowa: "Proście, a otrzymacie, pukajcie, a będzie wam otworzone"., my składamy nasze potrzeby w Jego małe ręce w nadziei, że Ono będzie kontynuowało ukazywanie nam co to znaczy być coraz bardziej podobnym do Niego.

Patron: dzieci, szkół średnich, życia rodzinnego, misji zagranicznych, wolności, dobrych finansów, zdrowia, pokoju, szkół, podróżnych, uniwersytetów, powołań.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus z Pragi

 

O Dzieciątko Jezus,
Ja wierzę, że otrzymam przebaczenie grzechów i złożę to na ręce Twojej Najświętszej Matki Maryi;
Ja polecam całego siebie i każdą Mszę świętą, która jest odprawiana w dniu dzisiejszym w każdym miejscu na ziemi i ja
ofiaruję to wszystko w intencji biednych dusz czyśćcowych.
Amen.