Heilige Agatha van Sicilië

231 - 251 na Christus

Feestdag: 5 februari

De heilige Agatha van Sicilië werd geboren in het jaar 231 na Christus in Catánia, Italië. Zij is een door de Rooms-katholieke Kerk heilig verklaarde maagd en martelares. Ze is één der meest vereerde heiligen uit de christelijke oudheid. Haar geboortedatum is onbekend. Agatha werd geboren in Catania op het eiland Sicilië. Agatha was jong, mooi en rijk. Zij leefde een leven toegewijd aan God.

In het jaar 251 had de Romeinse keizer Decius de stadhouder Quintianus het bevel gegeven de christenen te vervolgen. Helaas viel de bijzondere schoonheid van Agatha op bij deze stadhouder. Hij werd verliefd op Agatha, maar zij wees hem af. Vervolgens probeerde Quintianus haar door middel van chantage tot seks te dwingen. Maar toen ze weigerde, sloot hij haar een maand op in het bordeel Aphrodisia. Maar ook hier weigerde ze haar maagdelijkheid op te geven, die zij toegewijd had aan God.

Hierna werd zij gevangen gezet. Zij moest veel folteringen ondergaan. Zo zouden haar borsten met een tang afgerukt zijn. Agatha kreeg geen medicijnen, verband of voedsel en werd in een donkere kerker gegooid. Maar God zond haar als arts de heilige apostel Petrus. Die troostte haar, genas al haar wonden en vulde haar kerker met een hemels licht.

Agatha werd opnieuw gemarteld. Ze moest over een vloer vol scherven en gloeiende kolen lopen. Maar een aardbeving zorgde er voor dat de beulen hun werk moesten staken. Ze werd weer terug naar de gevangenis gebracht, waar zij op 5 februari 251 na nieuwe folteringen aan haar verwondingen bezweek. Op haar graf gebeurden veel wonderen.

De naam Agatha is een Latijnse vorm van het Griekse woord αγαθος (uitgesproken als: "agathos") wat de goede betekent. De heilige Agatha is één van de bekendste heiligen in Europa; haar naam staat samen met de heilige Agnes, de heilige Cecilia en de heilige Lucia in de eerste Rooms-katholieke lijst van heiligen.

Patroonheilige:

Agatha beschermt tegen borstkanker en ze verleent bijstand aan de slachtoffers van verkrachting. Zij wordt ook aangeroepen tegen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.