Zeven werken van barmhartigheid

De kerk leert ons op verschillende manieren barmhartig te zijn

 

Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben’ (1 Joh 4,21). Wat dit betekent, heeft de traditie samengevat in de werken van barmhartigheid, die de toetssteen zijn van onze liefde. Deze werken worden doorgaans 'liefdewerken’ genoemd, omdat ze ingegeven zijn door de liefde. Zij zijn altijd bijzonder gericht op de hulpbehoevendheid van de mens in nood. Zij groeien vanuit een barmhartige gezindheid en zijn de concrete invulling van de liefde in het dagelijks leven van iedere mens.

Omdat de mens gebrek kan lijden naar lichaam en geest, lichamelijke en geestelijke noden kan kennen, maakt men ook een verdeling in lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Misschien horen wij niet zo graag spreken over 'lichamelijke’ en 'geestelijke’ werken omdat ze ons doen denken aan een voorbijgestreefde tweedeling. Maar beide woorden zijn zo ingeburgerd in de traditie van de Kerk dat wij er best geen nieuwe naam aan geven.

Zeven Lichamelijke Werken van Barmhartigheid

1. De hongerigen te eten geven
2. De dorstigen te drinken geven
3, De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5, De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Zeven Geestelijke Werken van Barmhartigheid

1. de zondaars vermanen,
2. de onwetenden beleren,
3. de bedroefden troosten,
4. in moeilijkheden goede raad geven,
5. het onrecht geduldig lijden,
6. beledigingen vergeven,
7. voor de levenden en overledenen bidden.