Witte Scapulier van de Allerheiligste Drie-eenheid

Het witte scapulier

Het scapulier van de heilige drie-eenheid is een rooms-katholiek devotionele scapulier dat verband houdt met de broederschap van de heilige drie-eenheid en de seculiere derde orde van de allerheiligste drie-eenheid.

Geschiedenis

Paus Innocentius III keurdeEscapulario Blanco de la Santísima Trinidad (Orde van de Heilige Drie-eenheid en Gevangenen) in 1198 goed met haar Regel. Het werd opgericht door St. John de Matha na zijn visioen van Christus met twee gevangenen rond 1193. De aflaten van de broederschap werden goedgekeurd door de Congregation of Aflaten in 1899 (maar zijn herzien met de nieuwe Trinitarische Weg in 2000)

Het is een wit scapulier met een kruis waarvan de dwarsschacht blauw is en de langsschacht rood. Het wordt gedragen door leden van de Broederschap van de Heilige Drie-eenheid (of een andere trinitarische vereniging die gebruik maakt van het scapulier) nadat ze met dit scapulier zijn bekleed. Het is een teken van toewijding aan de Heilige Drie-eenheid en van broederschap. Dit is de normale gewoonte van de Tertiarissen van de Orde van de Allerheiligste Drie-eenheid (Trinitariërs) (leden van de derde orde) (Trinitarian Way 2000).