De Heilige Maagd Maria verschijnt in Celles in 1686

De kapel van Pla-Rouzaud

De stad Celles in Frankrijk ligt aan het begin van de Lesponne-vallei, op de RD 117, tussen Saint-Paul-de-Jarrat en Lavelanet aan de voet van de Pyreneeën.

Geschiedenis

Op 28 mei 1686 verscheen de Maagd aan een 15-jarige adolescent, Jean Courdil, die in een gierstveld werkt.

Hij heft zijn hoofd op om het groene landschap te overdenken en richt een gebed tot de Schepper terwijl hij het pad volgt dat naar de boerderij van zijn ouders leidt.

Op dat moment ziet hij een witte duif voor zich uit lopen.
De duif vliegt naar de waterbron, en lijkt te willen dat Jean meekomt. Bij de bron verandert de duif in een klein meisje en vervolgens in een jonge vrouw. Zij zegt dat Jean geen angst moet hebben: ‘Ik ben de heilige Maagd’.

Samen knielen ze neer bij de bron en bidden.
Maria zegt tegen Jean, dat de dorpelingen zich moeten ‘bekeren’ – dat wil zeggen, berouw tonen en weer zonder zonden moeten leven. Het moet afgelopen zijn met de ruzie en tweedracht in het dorp. Als de vrouwen die de pastoor geslagen hebben en de heer die de andere pastoor gevangengezet heeft in de hemel willen komen, moeten ze berouw tonen.

‘Laat het hele dorp maar boete doen, vroom leven, en acht processies organiseren, dan komt het wel weer goed.’
Maria verlangt dat de vrede terugkeert in het bergdorp Celles; Jean is haar boodschapper. Hij moet zijn spade achterlaten. Wanneer later zijn broer de spade gaat halen, ziet hij dat op de steel van de spade zich een kruis heeft gevormd van drie eikenbladeren. De dorpelingen geloven de boodschap van Jean. Zij tonen berouw en voldoen aan de gevraagde processies.

Enkele weken later verschijnt de heilige Maagd opnieuw aan Jean, om hem te bedanken. Zij vertelt hem ook dat ‘het water uit de bron weldadig zal zijn.’ En inderdaad, zieke mensen die het water uit de bron drinken, vertellen dat ze door het water genezen zijn. Al snel komen van heinde en verre bedevaartgangers naar Celles om er tot Maria te bidden en het bronwater te drinken. De archieven getuigen van meerdere wonderbaarlijke genezingen

Minder dan zes maanden na de gebeurtenis vermeldt een rapport al 42 gevallen van wonderbaarlijke genezingen bij een breed scala aan ziekten, maar meestal met betrekking tot de ogen.

Men beklimt het steenrijke bergpad naar de bron op de knieën, om maar genoeg boete te doen. Er verrijst al snel een kapel, die in 1695 ingewijd wordt.

Het is dus waarschijnlijk met uw hart dat u moet proberen te begrijpen wat daar is gebeurd, en het is met uw hart dat u de Notre-Dame de Celles moet bezoeken.

Om Notre-Dame de Celles te bereiken, moet je het hele dorp doorkruisen en een klein weggetje nemen dat klimt om al snel aan te komen op de plaats genaamd Pla Rouzaud, waar de kapel staat.

De kapel van Pla-Rouzaud bevindt zich nu op de plaats van de verschijning van de Heilige Maagd in 1686.

De oorspronkelijke kapel die dateerde uit 1695 werd verwoest

In de 19e eeuw wordt de kapel hersteld en uitgebreid, waarvoor uit heel Frankrijk gaven binnenstromen. De bron, die zich oorspronkelijk onder de kapel bevond, wordt enkele tientallen meters verplaatst. In 2000 is de kapel in dusdanig slechte staat dat hij moet worden opgeknapt. Dat gebeurt, en in 2008 wordt de kapel weer opengesteld voor gebed en bezoek. Een lokale vereniging zorgt voor het onderhoud en het bisdom organiseert er weer spirituele bijeenkomsten. De bron ligt er anno 2020 helaas minder goed onderhouden bij.