Heilige Valentijn van Rome

Priester en Martelaar - († 269)

Feestdag (Valentijnsdag): 14 februari

Valentijn leefde in de derde eeuw na Christus in Rome. Hij was een heilige priester, misschien zelfs een bisschop. Hij zou één van de martelaren zijn geweest, die omkwam tijdens de christenvervolgingen onder keizer Claudius II (268-270). Valentijn was van oorsprong een Romein, die zich tot het Christendom had bekeerd.

Keizer Claudius streefde naar een groot leger en riep mannen op om zich als vrijwilliger aan te melden. Maar veel mannen wilden gewoon niet vechten in oorlogen. Ze wilden hun vrouwen, kinderen en familie niet verlaten. Er melden zich dus niet veel mannen. Dit maakte Claudius woedend. Hij dacht, dat als mannen niet getrouwd waren, zij wel tot zijn leger zouden toetreden. Dus vaardigde de keizer een trouwverbod uit.

Valentijn was een priester. Een van zijn favoriete activiteiten was het voltrekken van huwelijken. Hij vond de beslissing van de keizer absurd. Hij was zeker niet van plan hier aan gehoor te geven. Hij bleef huwelijken sluiten. Natuurlijk in het geheim. Het was echt heel spannend. Stel je voor een huwelijk in een kleine kamer bij kaarslicht, alleen de bruid en bruidegom en Valentijn. Zij fluisterden de woorden van de ceremonie, terwijl buiten voetstappen van soldaten klonken.

Valentijn bleef steeds meer huwelijken voltrekken. Maar uiteindelijk werd hij verraden, gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Hij probeerde de moed er in te houden. Veel jonge mensen kwamen naar de gevangenis om hem te bezoeken. Ze gooiden bloemen en briefjes tot aan zijn venster. Ze wilden hem laten weten, dat ook zij in de liefde geloofden.

Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich hevig beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder, op wie hij inmiddels verliefd was geworden, een briefje toe te stoppen. "Van je Valentijn", stond erop; een uitdrukking die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt.

In het jaar 496 roept paus Gelasius I 14 februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. Toch niet zo toevallig dus, die datum. Het grootste deel van zijn relieken worden nu in de kerk van San Praxede te Rome bewaard.

Patroon van: de verliefden

Gebed tot de Heilige Valentijn

Heilige Valentijn,
Wie was de gekozen beschermheer van geliefden,
Bescherm jonge mensen, vooral zij die verliefd zijn.
Vraag hen om Gods genade,
Dat ze rijp zijn voor liefde: echt, oprecht en ongeïnteresseerd.
een gebed voor de heilige valentijn van liefde
Zorg voor geliefden en jonggehuwden
Van het verpletterende vuur van passie.
Bid voor God voor hun aspiratie
Bouw de banden van liefde
Op de grondslag van Gods geboden.
Amen.