Urunk mennybemenetele

9 május 2024

Mennybemenetel napján (latinul Ascensionis Domini) a keresztények Jézus mennybemenetelét ünneplik, 40 nappal azután, hogy húsvét vasárnapján feltámadt a sírból.

Mivel a húsvét mindig vasárnapra esik, ez azt jelenti, hogy mennybemenetele mindig csütörtökre esik.

Húsvét reggelén Mária Magdolna azt az üzenetet kapja egy angyaltól, hogy Jézus feltámadt a halálból. Elment, hogy megnézze Jézus sírját, és látta, hogy a követ elhengerítették róla. Jézus már nem volt a sírban. Aztán Mária Magdolna elmegy a kertészhez, hogy megkérdezze, ki ürítette ki a sírját. Amikor a kertész megfordul, megkérdezi: "Ha elvitted a holttestet, mondd meg, hova tetted." A kertész megfordul, és kimondja a nevét. Mária Magdolna meglepetten felismeri az arcát, és felkiált: „Mester”. Jézus ezután így szól Mária Magdolnához: "Ne érints meg, mert még nem mentem fel Atyámhoz, hanem menj a testvéreimhez...". Így Mária Magdolna az első, aki hall a közelgő mennybemenetelről (János 20:17). .

Mária Magdolna sietve elment a tanítványok búvóhelyére a városban, és elmondta nekik, hogy látta az Urat. És nem hittek neki (Mt.28:1-10, Márk.16:1-11, Lukács 24:1-12, János 20:1-18).

De amikor este a tanítványok asztalhoz ültek, megjelent nekik, és többször is bizonyságot adott nekik, hogy él. 40 napon keresztül megjelent nekik, és Isten Királyságáról beszélt.

Jézus megígérte a tanítványoknak, hogy 10 nappal később (pünkösdkor) elküldi nekik a segítséget, a Szentlelket.

Egy napon sok kérdésük volt a tanítványoknak. Mindenki tudni akart a jövőről. Mi fog történni Uram? Hogyan fognak történni a dolgok?

Jézus egyértelmű választ adott nekik: "Nem kell mindent pontosan tudnotok, de amire szükségetek van, azt megadom! Erőt kaptok, amikor a Szentlélek rátok jön, hogy tanúim legyetek!!! Utána terjeszthetitek a hit, először Jeruzsálemben, aztán a környező helyeken, sőt a föld végső határáig!!!"

Amikor ezt kimondta, felhő jött ki az égből és befogadta Őt, és szemük láttára elindult a mennybe.

A Bibliából, Jelenések 3:21-ből és 1Péter 3:22-ből tudjuk, hogy Jézus is helyet kapott a királyi trónon, az Atya jobb oldalán.

Imádság a mennybemenetel napjára


M. Mert kiválasztott minket őbenne a világ megteremtése előtt, hogy
szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben.

E. Uram, nézd, a körülöttünk lévő szellemek mennyi nehézséget okoznak nekünk. Add nekünk a bölcsesség Lelkét.

M. Hogy különbséget tudjunk tenni közöttük.

E. Add nekünk a jó tanács Lelkét.

M. Hogy ha téged őszinte szívvel keresünk, Lelked nyugalmat és békét, bizalmat és szabadságot hozzon nekünk.

E. Add mindnyájunknak az erősség Lelkét.

M. Hogy az Evangéliumhoz való töretlen hűségre lelkesítsen, és feladatunk elvégzésében való kitartásra, amelyre Te hívtál meg bennünket.

E. Küldd el nekünk az istenfélelem Lelkét.

M. Hogy kiemeljen bennünket gyengeségeinkből, és tegyen bennünket olyan hithirdetőkké, akik sohasem elégednek meg önmagukkal, hanem állandóan a hozzád való szorosabb kapcsolatra törekszenek.

E. Áraszd ki ránd szereteted Lelkét.

M. Hogy bennünket egy testben egyesítsen, és megosszuk egymással célkitüzéseinket, és ideáljainkat az Atya dicsőségére. Gyűjtsd egybe az emberiséget Egyházadba, hogy közösen járjuk a megújulás útját, és mint az Újszövetség megváltott népe jussunk el hozzád.

E. Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek Őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, akik hiszünk. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.