Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

3 marca 2024 r.

Na swojej drodze przez pustynię życia każdy człowiek tęskni za żywą wodą. Kiedy Jezus prosi Samarytankę, żeby się napiła w upalne dni, jest zdumiona. Nie Jezus, ale kobieta pragnie wody żywej, którą On jej ofiaruje i staje się w niej studnią, która kipi na życie wieczne. Jezus zachęca kobietę do wiary: do wejścia w ciemność i oddawania czci Bogu w duchu i prawdzie. Kto daje mi pić? Od kogo mogę czerpać życie i czerpać siłę? Kto odkrył to źródło, będzie mógł doświadczyć głębokiego źródła życia w sobie. Ze Świętej Ewangelii Pana Naszego Jezusa Chrystusa 5 Jezus musiał przejść przez Samarię iw ten sposób przybył do miasta Samarii zwanego Sychar, w pobliżu działki, którą Jakub dał swemu synowi Józefowi. 6 Była studnia Jakuba, a Jezus, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni.

Było około południa. 7 Kiedy pewna kobieta z Samarii przyszła czerpać wodę, Jezus rzekł do niej: „Daj mi pić”. 8 Uczniowie bowiem poszli do miasta, aby kupić żywność. 9 Niewiasta Samarytanka rzekła do Niego: Jak możesz jako Żyd prosić mnie Samarytanina o napój? Żydzi nie mają stosunków z Samarytanami. 10 Odpowiedział Jezus: "Gdybyście mieli jakiekolwiek zrozumienie daru Bożego i gdybyście wiedzieli, kto mówi do was: Dajcie mi pić, prosilibyście Go, a dałby wam wodę żywą". 11 Wtedy kobieta rzekła do Niego: «Panie, nie masz nawet wiadra, a studnia jest głęboka. Skąd więc czerpiesz tę żywą wodę? jego bydło? 13 Odpowiedział jej Jezus: «Kto napije się tej wody, znów będzie pragnął, 14 ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. bulgocząc do Życia Wiecznego”. 15 A kobieta rzekła do Niego: «Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. 19b Widzę, że jesteś prorokiem. 20 Ojcowie nasi oddawali cześć na tamtej górze. a wy, Żydzi, mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie ludzie muszą czcić”. 21 „Wierz mi, kobieto”, powiedział jej Jezus, „nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi Żydzi nadchodzą. Ale nadejdzie godzina, tak, już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Ojciec szuka tych, którzy tak go czczą. 24 Bóg jest duchem, a czciciele musi go czcić w duchu i prawdzie”. 25 Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, czyli Pomazaniec, a gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko”. 26 Rzekł do niej Jezus: „Ja do ciebie mówię”. 39a Wielu Samarytan z miasta uwierzyło w Niego. 40 Kiedy więc Samarytanie przyszli do Niego, kazali Mu zostać z nimi. 41 Przebywał więc tam dwa dni, a dzięki jego słowu o wiele więcej uwierzyło. 42 Do kobiety powiedzieli: "Nie wierzymy już z powodu tego, co powiedziałaś, bo sami Go wysłuchaliśmy i wiemy, że naprawdę jest Zbawicielem świata". Jana 4, 5-15.19b-26.39a.40-42