Heilige Simon van Cyrene

 

Feestdag: 1 december

Simon van Cyrene hielp Christus het kruis te dragen op weg naar Golgota (Matteus 27,32; Markus 15,21; Lukas 23,26). Ook zijn zoon Sint Rufus (Markus, 15,21; Romeinen 16,13) wordt als heilige vereerd.

Simon van Cyrene wordt in drie van vier Evangeliën genoemd. Veelal wordt hij gezien als de mens die Jezus hielp om zijn lijden te verzachten. We moeten niet vergeten dat Simon werd gedwongen om het kruis te dragen, hij deed het niet vrijwillig. Op de veertien staties van de kruisweg ziet men hem in vrijwel alle rooms -katholieke kerken afgebeeld. Simon wordt veelal in verband gebracht met het thema kruisdragen. Dat Simon het lijden van Jezus heeft ontlast heeft de meeste aandacht gekregen in de traditie van de kerk. De vraag is of dat terecht is.

In een vastenhymne horen we de woorden: "Onder het gewicht van het Kruis verwelkomt Jezus de Cyreneer." Deze woorden geven ons een geheel ander inzicht: de Goddelijke Veroordeelde is iemand die min of meer "een geschenk maakt" van Zijn Kruis.
Was Hij het niet die zei: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig." (Mt. 10,38).
Simon krijgt een geschenk
Hij werd er een "achtenswaardig" man door.
Wat de menigte zag als een aanslag op zijn waardigheid, heeft hem, vanuit het gezichtspunt van de verlossing, een nieuwe waardigheid gegeven.
Op bijzondere wijze heeft de Zoon van God hem tot medewerker van zijn heil gemaakt.