Święty Patryk


Apostoł Irlandii (386 r. – 493 r.)

Święto: 17-ego marca

Znany także jako: Apostoł Irlandii, Maewyn Succat, Patricius, Patrizio

Imię Świętego Patryka nadane mu po jego urodzeniu brzmiało: Maewyn Succat. On urodził się pod koniec czwartego stulecia, w 386 r. Należy zacząć od tego, że on nie był Irlandczykiem. On urodził się w Szkocji, w czasach, kiedy ona była obszarem zarządzanym przez pogańskich królów i wojowników. Jego rodzice byli Rzymianami, prawdopodobnie pracowali jako kupcy lub administratorzy Rzymskiej Kolonii.

W wieku szesnastu lat Maewyn Succat został porwany z jego rodzinnych stron w Brytanii, przez grupę piratów i sprzedany jako niewolnik w Irlandii. Maewyn Succat pracował jako pastuch i zwrócił się w kierunku religii, aby znaleźć pocieszenie. Po sześciu długich latach pracy niewolniczej, on uciekł na północne wybrzeże Gaul (teraz Francja), gdzie on później został mnichem. Maewyn Succat przyjął imię Patryk lub Patricus, po tym jak on został wyświęcony na księdza, miało to miejsce w późniejszym okresie jego życia.

Około roku 432, on powrócił do Irlandii jako misjonarz i odnosił sukcesy w nawracaniu na wiarę chrześcijańską wielu plemion, żyjących na wyspach. Chociaż on nie był pierwszym, który przyniósł wiarę chrześcijańską do Irlandii, to jednak Patrykowi przypisuje się utarczkę z Druidami w Tara oraz zniesienie ich pogańskich rytuałów. Uważa się, że Patryk miał niezwykle zwycięską osobowość, co pomogło mu osiągać sukcesy w nawracaniu ludzi. On używał białej koniczyny, która przypominała trzy-listną koniczynę, jako metaforę, służącą do wyjaśnienia istoty Trójcy Przenajświętszej (Ojca, Syna i Ducha Świętego).

Patryk napisał wiele prac, z których znane są dwie, „Epistoła”, potępienie brytyjskiego, złego traktowania irlandzkich Chrześcijan i „Confessio”. Ta autobiograficzna spowiedź została napisana przez Patryka, w języku łacińskim, około 450 r. Chociaż ona nie przekazuje zbyt wielu informacji na temat działalności Patryka w Irlandii, ona daje unikalne spojrzenie na życie w tamtych czasach.

Rok śmierci Patryka jest dyskutowany i rok jego urodzin nie jest pewny, ale uważa się, że on zmarł 17-ego marca 493 r., tak wynika z najnowszych analiz starych, irlandzkich kronik. Popularna, ludowa opowieść głosi, że Święty Patryk wygnał wszystkie węże z Irlandii, ale nie ma historycznych podstaw, aby potwierdzić to zdarzenie. Jego wyznanie wiary było: "Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie!"

Dzień Św. Patryka jest obchodzony każdego roku, 17-ego marca na całym świecie, przez Irlandczyków i wiele nie-irlandzkich narodów. Obchody są, ogólnie mówiąc, skoncentrowane wokół wszystkich zielonych rzeczy i Irlandczyków; zarówno Chrześcijanie jak i nie-Chrześcijanie obchodzą prastarą wersję tego święta, poprzez ubieranie się na zielono, spożywanie irlandzkiego jedzenia oraz picie irlandzkich napojów i uczestniczeniu w paradzie. Święty Patryk jest jednym z tych, którzy przynieśli chrześcijaństwo do Irlandii.

Patron: Irlandii i Irlandczyków

Symbole: krzyż, harfa, wąż, chrzcielnica, demony, biała koniczyna

Modlitwa do Świętego Patryka

O, Błogosławiony Apostole Irlandii, wspaniały Święty Patryku, wiele stuleci temu, ty nawracałeś Irlandię do Chrystusa.
Przyjmij moje pełne wdzięczności i płynące z głębi serca modlitwy i wstawiaj się za mną oraz za tymi, których ja kocham.

Ja łączę moje modlitwy z tymi, zanoszonymi przez wszystkie twoje, duchowe dzieci, zwracające się z ufnością do Boga poprzez wieki.
Pozwól, że ja rozpocznę od początku, w tym momencie, kochanie Boga z całego, mojego serca i służenie Mu z całych, moich sił.

Uproś dla mnie, powołanie misyjne i łaskę Ducha Świętego, który inspirował ciebie do pracy dla Ewangelii.
Otwórz moje serce na miłosierdzie dla biednych, aby oni mogli znaleźć radość i ulgę oraz oddali chwałę Bogu z jego wszystkimi Świętymi.
Amen.

Chrystus ze mną Świętego Patryka

Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus obok mnie,
Chrystus, aby zwyciężał mnie,
Chrystus, aby pocieszał i odbudował mnie.

Chrystus pode mną,
Chrystus ponad mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus w forcie,
Chrystus w rydwanie,
Chrystus na statku,
Chrystus w pokoju,
Chrystus w niebezpieczeństwie,
Chrystus w sercach wszystkich, którzy kochają mnie,
Chrystus w ustach moich znajomych i obcych,
Chrystus w każdym oku, które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy.
Amen.

Modlitwa Świętego Patryka

Bądź, Jezu, ze mną +, po mej prawicy, po mej lewicy +,
Ogarnij mnie ze wszystkich stron +,
Bądź, w sercach wszystkich +, co o mnie myślą +,
Bądź, w ustach wszystkich +, co o mnie mówią +,
Bądź, w oczach, które mnie widzą +,
Bądź, w uszach, które mnie słyszą +,
Bądź, Jezu ze mną! +,
Ogarnij mnie ze wszystkich stron. +
Amen.