Rozenhoedje van de Zeven Smarten van Maria

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Sla de eerste drie kralen even over. Op de 4e kraal het gebedje:
“God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen”

Eerste smart ""De profetie van Simeon bij het opdragen van Jezus in de Tempel”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik de kwelling zie, die Uw hart bewoog toen u de profetie van Simeon aanhoorde.
Lieve Moeder, laat uw gekwetst hart mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Tweede smart “De vlucht naar Egypte”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik denk aan de angsten die U uitstond tijdens de vlucht naar en het verblijf in Egypte.

Lieve Moeder, laat uw bedroefd hart mij de deugd van vrijgevigheid ten overstaan van de armen geven en de gave van gebed.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Derde smart “Het zoekraken van Jezus in de Tempel":

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik het diepe leed zie waarmee Uw hart werd bewogen bij het verlies van Uw Zoon.

Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde hart mij een aansporing zijn om de deugd van zuiverheid te beoefenen en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

 

Vierde smart “Maria ontmoet Jezus op Zijn lijdensweg naar Calvarië”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik uw gepijnigd moederhart zie bij het dragen van Jezus' kruis. Lieve Moeder, laat uw minnende en zo op de proef gesteld hart mij de deugd van geduld en de gave van sterkte geven.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Vijfde smart: ”Maria staat onder Jezus' kruis”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik zie hoe groot Uw hart ineen krimpt bij het aanschouwen van Jezus' doodsangst.
Lieve Moeder, laat Uw gepijnigd hart mij de deugd van soberheid en de gave van raad verkrijgen.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Zesde smart “Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gekwetst hart zie bij het aanschouwen van de lans die Jezus' Hart doorboorde.

Lieve Moeder, laat uw doorboord hart mij de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid geven

1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Zevende smart “Jezus wordt begraven”:

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gepijnigd maar niet met bitterheid vervuld hart aanschouw, wanneer Uw Dierbare Zoon werd begraven.

Lieve Moeder, laat dat hart van U mij de deugd van volgzaamheid en de gave van verstand bijbrengen.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes

Drie Weesgegroetjes om een waar berouw te voelen over onze zonden. (op de eerste drie kralen na de medaille.)

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.