Presentatie van Maria in de Tempel

21 november

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd.

Maria aanvaarde in de tempel de opdracht die zij op Maria Boodschap van de Heilige Geest gekregen had.

Het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem, het middelpunt van de joodse godsdienst. Daar zou ze tot haar twaalfde jaar de priesters en levieten in hun cultische taken hebben bijgestaan.

Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerde geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie in het Westen. In 1585 plaatste paus Sixtus V de gedachtenis op het Romeinse Calendarium.

Gebed voor de Presentatie van Maria

Hemelse Vader, de Heilige Maagd Maria was aan U toegewijd door haar ouders toen ze drie jaar oud was. In de tempel sloot ze zich aan bij de meisjes, die de hele dag baden, de Heilige Schrift lazen en de tempel priesters dienden. Haar heiligheid was zeer duidelijk, en de hoge priester dacht dat U waarschijnlijk grote plannen voor haar had. Ik vraag Maria te bidden voor de plannen, die U hebt voor mijn leven. Als ik ben afgedwaald van de weg van uw keuze, geef me haar hand om mij terug te leiden naar waar U mij wilt. Wanneer ik moet wachten op een nieuw plan om te beginnen, geef me de genade rustig te blijven en te bidden: "Uw wil geschiede." Gezegende Maagd Maria, bid voor mij.
Amen.