Pausin Joanna

Ook bekend als Johanna

Duitsland, de negende eeuw. De jonge, getalenteerde Joanna komt in opstand tegen de middeleeuwse regels die het vrouwen verbieden om te leren. Als haar broer, Johannes Anglicus, bij een aanval van de Vikingen op brute wijze wordt vermoord, grijpt Johanna haar kans.

Ze pakt zijn mantel, neemt zijn identiteit aan en treedt in het klooster van Fulda. Als broeder Johannes Anglicus onderscheidt Joanna zich als een briljante priester en genezer. Ze belandt in Rome, waar ze vermomd als man en onder de naam Johannes Anglicus als arts in het pauselijk verblijf gaat werken. Daar verzorgt ze paus Sergius tot aan zijn dood. Tot ieders verrassing wordt zij gekozen als zijn opvolger, maar dit hoogste kerkelijke ambt komt onder druk te staan als graaf Gerold opduikt in Rome. Johanna moet kiezen tussen haar liefde voor de Kerk en graaf Gerold.

Op het moment van haar verkiezing tot paus was zij zwanger van graaf Gerold.

Niemand wist dat ze een vrouw was totdat zij, na een pontificaat van twee jaar en een paar maanden, tijdens een processie van een kind beviel. Ze overleed ter plekke. Latere pauselijke processies vermeden die plaats.