Paus Adrianus VI

Paus van 1522 tot 1523

Adriaan Florenszoon Boeyens werd geboren in Utrecht op 2 maart 1459. .Hij studeerde in Zwolle en later theologie in Leuven (1478-1491). Vanaf 1489 was hij pastoor van Groot Begijnhof in Leuven en in 1491 werd hij doctor in de theologie.

In 1507 werd Adrianus VI opvoeder en daarna raadsheer van Karel V. In die hoedanigheid werd hij in 1515 naar Spanje gezonden en kreeg hij het voor elkaar dat Ferdinand II de gehele Spaanse erfenis aan Karel V toekende. Een jaar later werd hij bisschop van Tortosa.

Hij was een bekende aan het hof van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk in Mechelen waar hij vanaf 1507 regelmatig verbleef als leermeester van de jonge Karel V. In opdracht van deze jonge vorst reisde hij in 1515 naar Spanje met de belangrijke taak om daar de troonopvolging van Karel te regelen. Het was ook in Spanje waar Adriaan zeven jaar later, op 22 januari 1522, te horen kreeg dat hij tot paus was verkozen. 

Het duurde vijf maanden vooraleer Adrianus VI in Rome aankwam en er tot paus verheven werd. Hij trof er een lege schatkist en veel schulden aan en de zuinige Nederlander wou paal en perk stellen aan de grote sier die daar tradioneel werd gehouden, de corruptie, vriendjespolitiek en machtsconflicten tussen de grote Italiaanse families.

Het maakte hem niet geliefd, niet bij de rijke families en niet bij het gewone volk die Adrianus VI als een buitenstaander en een "barbaar uit het noorden" beschouwden. Hij wou dan wel de wantoestanden in de kerk aanpakken die Martin Luther hadden aangezet tot zijn hervormingsdrang, maar Luther zelf kon bij de voormalige inquisiteur Adrianus op geen begrip rekenen. Wellicht heeft Adrianus hier een kans verprutst om de scheuring tussen katholicisme en protestantisme te ontmijnen.

De hervormingen die Adrianus VI wilde doorvoeren waren grotendeels mislukt. Dit kwam mede door de korte duur van zijn pontificaat. Hij stierf op 14 september 1523 in Rome na een ziekbed van een anderhalve maand. Er gaan geruchten dat hij geen natuurlijke dood gestorven was, zijn lichaam toonde tekenen van vergiftiging. Deze geruchten zijn echter nooit bevestigd. Hij werd opgevolgd door Clemens VII.

Hij was de enige Nederlander, die het ooit tot paus heeft gebracht.