Heilige Paula van Rome

(AD 347–404)

Feestdag: 26 januari

De heilige Paula van Rome werd geboren in Rome uit een adellijke familie op 5 mei 347. Zij was de dochter van Blesilla en Rogatus, van de grote clan van de Furii Camilli.Paula trouwde met Toxotius Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Toxotius, Blesilla, Paulina, Eustochium en Rufina. Ze werden beschouwd als een ideaal echtpaar, maar bij zijn dood in 379 verzaakte ze de wereld, leefde in de grootste soberheid en wijdde zich aan het helpen van de armen.

Ze ontmoette de heilige Hiëronymus in 382 door de heilige Epiphanius en Paulinus van Antiochië en was nauw verbonden met Hiëronymus in zijn werk terwijl hij in Rome was. De dood van haar dochter Blesilla in 384 maakte haar diepbedroefd en in 385 verliet ze Rome met Eustochium, reisde ze met Hiëronymus naar het Heilige Land en vestigde zich een jaar later onder zijn spirituele leiding in Bethlehem. Zij en Eustochium bouwden een hospice, een klooster en een klooster, die Paula bestuurde. Ze werd Hiëronymus nauwste vertrouwelinge en assistent, zorgde voor hem en hielp hem bij zijn bijbelse werk, bouwde talrijke kerken die haar op haar oude dag financiële problemen zouden veroorzaken, en stierf op 26 januari in Bethlehem. 

Ze is de beschermvrouwe van weduwen.

Patrones van de Orde van Sint-Hiëronymus.