Onze Lieve vrouw van Walsingham

Maria van Nazareth

Walsingham is een klein, landelijk dorp in Norfolk, aan de B 1105, zo’n 7 mijl ten zuiden van de Noordzeekustplaats Wells-next-the-Sea, even ten noorden van de kruising met de A 148, ongeveer 17 mijl van King’s Lynn. Dit dorp is al een Maria-bedevaartplaats sinds 1061. Toen de H. Edward de Belijder koning van Engeland was (hij was de voorlaatste Saksische koning van Engeland van 1004 tot 1066) en de Normandische verovering nog vijf jaar op zich zou laten wachten (o.a. de slag bij Hastings in 1066), kreeg Lady Richeldis de Faverches, een weduwe uit Walsingham, drie verschijningen van Onze Lieve Vrouw. Tijdens deze verschijningen toonde Maria haar het huis, waar Zij de boodschap van de Aartsengel Gabriël kreeg, dat zij de Moeder van Jezus zou worden. Maria verzocht Lady Richeldis een identiek huis in Walsingham te bouwen, als symbool van het huis van Nazareth, om de gelovigen te herinneren aan de wonderen die daar hadden plaatsgevonden. Maria beloofde haar: "Al wie hier mijn hulp zoekt, zal niet met lege handen huiswaarts keren".

De juiste plek, waarop de kapel gebouwd moest worden was echter onduidelijk voor Lady Richeldis en ook samen met de timmerlieden kwam ze er niet uit. Toen wendde de Lady zich 's avonds in haar gebed tot de Heilige Maagd, die haar problemen onmiddellijk oploste. Maria had zelf engelen de bouw van de kapel laten voltooien op de plaats die Zij zelf had gewild, alleen 200 meter verder dan waar de timmerlieden hadden gewerkt. Het Heiligdom, een eenvoudig houten huis, dat later een stenen kerk wordt, werd een populaire bron van bedevaart in de middeleeuwse leeftijden. Het kreeg de titel "Het Nazareth van Engeland", omdat het een replica was van het Heilige Huis in Nazareth.

Het is onmogelijk te achterhalen, wanneer er voor het eerst een beeld in het Heilig Huisje te Walsingham werd geïntroduceerd. De roem van Walsingham als plaats van bijzondere vroomheid tot O.L. Vrouw, waarvan men beweerde dat er wonderen gebeurden, verspreidde zich als een lopend vuurtje tot ver buiten Norfolk, en pelgrims begonnen uit alle delen van het land toe te stromen. In de loop van de jaren werden veel mirakelen toegeschreven aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. In Walsingham wordt Maria speciaal vereerd als Maria van Nazareth, de liefdevolle moeder van het nederige gezin waarin haar Zoon centraal staat. Zo toont Walsingham Maria aan de wereld.

Tussen 1509 en 1547 regeerde koning Hendrik VIII (bijgenaamd Blauwbaard) in Engeland en Ierland. De koning bezocht Walsingham in 1511 om te bedanken voor de geboorte van zijn zoon, prins Hendrik, die na 2 maanden echter al weer overleed. Hierna maakte de koning nog 2 bedevaartstochten naar Walsingham. Na zijn scheiding van Catharina van Aragon wilde hij een volgend huwelijk met Anna Boleyn. Maar dit werd door de paus om politieke redenen geweigerd. Hendrik breekt met het pauselijke gezag en sticht in 1534 de Anglicaanse Kerk; een protestantse kerk met een aantal uiterlijke kenmerken van de Rooms Katholieke kerk o.a. de bisschoppen en de liturgie. Als gevolg van deze enorme ommekeer liet Hendrik VIII alle rooms-katholieke heiligdommen in zijn land verwoesten. De kerk in Walsingham werd in 1538 in brand gestoken en brandde tot de grond toe af, het Mariabeeld werd vervolgens ontwijd en naar Londen overgebracht. De puinhopen van de kerk stonden er nog 350 jaar.

In het midden van de 19de eeuw, toen er in religieus opzicht wat meer vrijheid kwam, ontwikkelde zich in katholieke kringen een hernieuwde belangstelling voor Walsingham. Rond 1890 kocht een anglicaanse dame, Miss Charlotte Boyd, de 14de eeuwse "Slipper Kapel" in Houghton-St.-Giles. De kapel was in een staat van verval en lang als schuur gebruikt. Miss Boyd verliet de Church of England en werd op 12 september 1894 door het H. Doopsel opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk. Als katholiek wijdde Miss Boyd zich van ganser harte toe aan de restauratie van de Slipper Kapel. Zij was van plan er het heiligdom van Walsingham van te maken. De Slipper Kapel dankt haar naam aan het feit dat veel pelgrims de laatste mijl van de bedevaart op blote voeten afleggen. Bij de Slipper Kapel trekt men gewoonlijk zijn schoenen uit. Deze kapel werd het heiligdom van “Onze Lieve Vrouwe” in Engeland. Het was deze kapel die bij decreet van paus Leo XIII, gedateerd 6 februari 1897, in ere werd hersteld als Heiligdom van O.L. Vrouw van Walsingham.
De eerste bedevaart naar Walsingham sinds de reformatie vond plaats op 20 augustus 1897. Het was maar een klein groepje dat de opening van de nieuwe kerk in King’s Lynn bijwoonde.

In 1921 begint men, mede op initiatief van Fr. Alfred Hope Patten, vicaris van Walsingham, met de wederopbouw van het Heiligdom. Deze Frater had een grote toewijding voor de Heilige Maagd en liet een nieuw beeld ontwerpen, dat in Oberammergau (Beieren) - Duitsland - werd gemaakt. Het beeld is weliswaar niet middeleeuws of zelfs maar antiek, maar men heeft zijn uiterste best gedaan het er zo veel mogelijk het zelfde uit te laten zien als het middeleeuwse beeld. O.L. Vrouw is in traditionele stijl uitgebeeld, zittend op een statiestoel met het Kind Jezus op haar knie, de Saksische kroon als koninklijk onderscheidingsteken op haar hoofd, de witte lelie der reinheid in haar rechterhand. Als teken van zijn koningschap draagt het Kind eveneens een Saksische kroon, houdt met de linkerhand het evangelieboek omvat en strekt de rechterarm beschermend voor zijn Moeder uit.
In augustus 1934 droeg bisschop Youens de eerste H. Mis sinds de reformatie op in de Slipper Kapel. Kardinaal Bourne celebreerde op 19 augustus een pontificale Hoogmis in de kerk van St. Jan in Norwich en leidde daarna een menigte van 12.000 pelgrims naar Walsingham. Hij gaf de zegen vanaf een altaar in de open lucht in het veld tegenover de Slipper Kapel. Het was een belangrijke dag. Walsingham is nu een van de meest bezochte bedevaartsplaatsen in Engeland.

In 1897 stond Paus Leo XIII toe om bedevaarten te hervatten naar het oude heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Walsingham.

To contact the Roman Catholic Shrine:

The Shrine Office
Common Place
Walsingham
Norfolk
NR22 6EE
Telephone: (0328) 820 255

The National Shrine of Our Lady
Pilgrim Bureau
Friday Market
Walsingham, NR22 6EG
Tel: (01328) 820 217