Onze Lieve Vrouw van Tarnopol (Ternopil)

Onze Lieve Vrouw van Tarnopol (Ternopil), bid voor ons

Tarnopol (huidige naam: Тернопіль, Ternopil) - het is een stad gebouwd in 1540 door de Poolse hetman Jan Amor Tarnowski. De stad ligt aan de rivier de Seret.

De kerk onder de aanroeping van de heilige Vincentius van Ferrara werd gebouwd in Tarnopol in de jaren 1749-1779. De stichter van de kerk was de Poolse hetman Józef Potocki. De kerk is gebouwd voor de Dominicanen die voor deze kerk zorgden.

Sinds 1879 werd de heilige Vincentiuskerk een parochiekerk voor de inwoners van Tarnopol.

Het schilderij van Onze-Lieve-Vrouw van Tarnopol werd in het midden van de 18e eeuw geschilderd voor de heilige Vincentius van Ferrara-kerk in Tarnopol.

In 1838 begonnen de eerste meidiensten in Polen voor het schilderij van Onze Lieve Vrouw van Tarnopol. In mei is het schilderij op het hoofdaltaar geplaatst.

In de Poolse katholieke traditie zingen de katholieken tijdens de meidiensten de litanie van de heilige moeder en zingen ze ook Marialiederen. In de dorpen bidden de katholieken bij de kleine kapellen of bij de kruisen als de kerk te ver voor hen is.

Op 29 september 1930 gaf paus Pius XI 300 dagen aflaat voor de aanroeping: "Onze Lieve Vrouw van Tarnopol, bid voor ons!"

Nu is het schilderij van Onze-Lieve-Vrouw van Tarnopol geplaatst in de Dominicanenkerk in Poznan, Polen, in de Kapel van de Aanbidding van het Heilig Sacrament.

De Sint-Vincentiuskerk van Ferrara staat nu in Oekraïne en de kerk doet dienst als kathedraalkerk voor de Grieks-katholieken. De huidige aanroeping van deze kerk is: Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder.

De heilige beschermvrouw van Tarnopol is de heilige Thecla.