Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw

Feestdag: 5 augustus

In de begindagen van augustus hadden Johannes en zijn vrouw beiden een ongewone droom. Zij hadden gedroomd dat Maria hun de opdracht gaf om een kerk te stichten op een van de zeven heuvels van Rome. Maria had hun in die droom verteld dat de exacte plaats duidelijk zou worden door sneeuw.

Johannes besloot zijn opmerkelijke droom voor te leggen aan paus Liberius. Deze beweerde exact hetzelfde gedroomd te hebben. Daarop gingen Johannes, zijn vrouw en paus Liberius op 5 augustus naar de heuvel Esquilijn, waar zij in hartje zomer sneeuw aantroffen in de vorm van het fundament van een kerk. Daarop werd direct begonnen met de bouw van de kerk. De naam van de kerk was toen nog Basilica Liberiana.

Op deze dag, 5 augustus, wordt het feest gevierd van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore te Rome in 432. Op de plaats waar deze kerk staat, de Esquilijnse heuvel, stond al een klein Mariakerkje, dat in de vorige eeuw door paus Liberius († 366) was gesticht. In die tijd was Maria als heilige juist in opkomst. Ze nam zeker nog niet zo'n grote plaats als nu.

Het feest Maria-ter-Sneeuw werd door Pius V (1566-1572) op de algemene liturgische kalender van de Katholieke Kerk geplaatst. Sinds de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt het feest nog slechts gevierd in de kerken die de naam Maria-ter-Sneeuw dragen.

Het Canarische eiland La Palma kent al drie eeuwen een bijzondere viering van Maria-ter-Sneeuw.

O.L. Vrouw ter Sneeuw
O Maria die daar staat,
Gij zijt goed en ik ben kwaad;
Wilt gij mijn arme zielen gedenken,
'k zal U een Ave Maria schenken
Guido Gezelle