Noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Feestdag 11 februari:

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
 
Eerste Dag
Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdes
In uw Moederlijke tederheid
Hebt Gij aan de Heilige Bernadette Uw naam onthuld
"Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis"
Die zachte naam: om ons uit te nodigen
tot vertrouwen en ons steun te geven.
Maria, mijn zoete Moeder,
Ik heb volledig vertrouwen in uw machtige
voorspraak bij de Heer.
Wees mijn hulp.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Tweede dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Door de stem van Bernadette Hebt Gij ons
gevraagd te bidden voor
"de bekering van de zondaars",
Bid voor mij, bid voor ons, arme zondaars,
Gij kent mijn zwakheid, mijn lafheid.
O Maria, kom mij ter hulp om te weerstaan
aan alle bekoringen,
ik die maar een zondaar ben.
Op deze dag bid ik speciaal
voor allen die lijden
in geest, hart en lichaam.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Derde dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij zegt ons:
"Boete...Boete...Boete"
Maria, o Moeder
Gij benadrukt zo
de belangrijkheid en de werkdadigheid
van het gebed, van het offer.
Gij bevestigt
de mogelijkheid voor van mee te werken
aan het heilswerk voor de zielen.
Maria, geef mij een brandende dorst
naar het gebed en het offer,
uit liefde voor de zielen.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Vierde dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
O Moeder, Gij toont ons een middel
ter zuivering aan:
"Ga drinken aan de bron en was er u in"
O Moeder, neem mij bij de hand, en breng me
bij die bron om er te ontdekken,
te horen, te begrijpen, zonder te misvormen,
in alle zuiverheid, waarheid, klaarheid,
"Het Woord van het Rijk Gods"
Zoals Jezus het ons heeft geopenbaard.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Vijfde dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
"die zielen geneest"
bid voor hen, bid voor mij
O Moeder, Gij weet het,
Ik struikel en val zo dikwijls
Ik roep U aan.
Kom me helpen
om mij op te richten bij mijn vallen
en mijn weg voort te zetten,
vol vertrouwen in uw Moederlijke bezorgdheid.
Ik vertrouw u speciaal
de zieken en wanhopigen aan.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Zesde dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Steun van de Heilige Kerk,
leer me op ieder ogenblik te leven
in de tegenwoordigheid van de Heer,
om mijn gedachten, mijn hart,
mijn ziel te verheffen naar de Vader,
de Zoon en de Geest van de Liefde.
Ik bid u speciaal om met al uw macht
en geheel uw Moederlijke liefde
ten beste te spreken voor de Heilige Kerk,
de heilige Vader, de Paus, en al de herders,
"dat ze één wezen".
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Zevende dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Hulp der Christenen
Ik roep u aan, bid voor mij tot
uw Barmhartige Zoon.
Smeek voor mij "Zijn vergiffenis" af,
de vergeving van al de fouten der mensheid.
Heilige Maagd Maria,
Zie hier het ogenblik om af te smeken
door U, met U,
de oneindige Barmhartigheid van God.
Daar bevindt zich de bron van al het Hoede.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Achtste dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Troosteres der bedrukten,
O Moeder, zie mijn pijn en smart.
Wees Zij die dicht bij mij blijft en
wanneer mijn ogen zich zullen sluiten
voor deze aarde.
Wees er ook nog om me voor te stellen
aan uw Goddelijke Zoon.
Heilige Maria, Mijn Moeder
Hou me steeds bij U, druk mij op Uw hart,
vermits ik in de schaduw van het kruis
van uw zoon
"uw kind" geworden ben.
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons.
 
Negende dag
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
die op deze aarde deed vloeien
de bron die van alle kwalen geneest.
Laat mijn hart spreken en U zeggen
hoezeer ik U bemin
Zie, dit is mijn manier om U
mijn liefde uit de drukken,
U dank te zeggen.
Heilige Maagd Maria,
die liefde is maar klein, onvoldoende
Doe daarom in mij
mijn liefde voor U en voor Uw Zoon groeien
O Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
Gij de Onbevlekte Ontvangenis,
Bekom mij van onze Vader des Hemels
door de verdiensten van Jezus, de genade...
1. Onze Vader...
2. Wees Gegroet...
3. Glorie Zij de Vader...
4. Geloofsbelijdenis
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Troosteres van de bedrukten,
Bid voor mij, bid voor ons. .
 

.