Noveen tere ere van OLV van de Wonderdadige Medaille

O Onbevlekte Maagd Maria,
Moeder van Jezus Christus,
en Moeder van ons.
Wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
Gij kunt van Uw Zoon alles verkrijgen wat goed is voor ons.
Wij danken U, dat U ons daaraan herinnert door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld.
U houdt van ons ,wij vertrouwen op U.
Wil voor ons, Uw kinderen, de genade verkrijgen waarom wij U
nederig vragen (…..)
Moeder Maria, verkrijg voor ons niet alleen tijdelijke gunsten,
maar vooral dat wij bereid mogen zijn tot gebed en offer.
Zo alleen zullen wij in staat zijn tot ware liefde voor Uw Zoon
en tot oprechte liefde voor de medemens.
Dan zullen wij het geluk van de Hemel verkrijgen, dat U reeds bezit als onze Koningin en Moeder.
O Maria zonder zonde ontvangen, bidt voor ons die onze toevlucht tot U nemen. (3x)
(met 3 x een Onze Vader en 3 x een Wees gegroet )
Amen