Noveen gebeden

 

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. Het woord is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen.

 
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima

Bid elke dag het Rozenhoedje + de Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader ...
Onze Vader ...
Weesgegroet ...
Glorie zij de Vader ...

Eerste dag

Mijn Heer, ik geloof in U, ik aanbid U,
ik stel mijn hoop in U en ik hou van U.
Ik vraag u vergiffenis voor zij die
niet in U geloven, die U niet aanbidden,
die hun hoop niet in U stellen en die niet van U houden.

Bid zodanig dat de Harten van Jezus en Maria
aandachtig zijn voor uw smeekbeden

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Tweede dag

"Wees niet bevreesd, Ik kom van de Hemel."
Maria, doordring onze harten, onze zielen
van deze zekerheid die ons
dichter en dichter tot U brengt.
Bevorder ons zonder vrees,
ondanks de moeilijkheden, de hindernissen,
en volledig vertrouwen en eenvoud.
Maria, mijn Moeder,
Ik aanroep U, ik kom tot U.
Met u hoef ik niets te vrezen,
want u bent van de Hemel.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Derde dag

Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
zoals Lucia zeg ik ja aan Uw oproep
en aan het verlangen van Jezus.
Ik wens U te kennen en lief te hebben
Ik wil bijdragen om de verering in te stellen
tot Uw onbevlekte Hart.
Ja, U bent mijn Toevlucht
en de stem die mij leidt tot Jezus.
In volledig vertrouwen en met liefde
Zodat ik "Alles voor Jezus en Maria"
kan zeggen en herhalen.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Vierde dag

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Bekom voor ieder van Uw kinderen
voldoende geloof en nederigheid
om te geloven in de ware leer van Uw Zoon.
Steek in mij nart het licht van een grote liefde
aan voor de zielen zodat ik de redding
tot mijn hoofddoel stel
en hen zou helpen de hel te vermijden
door te bidden voor de bekering van de zondaars.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Vijfde dag

Lieve Moeder, print in mijn hart en mijn ziel
de woorden van Uw Boodschap
die U hebt toevertrouwd
aan de kinderen van de Cova de Ira.
Jezus, Maria, geeft mij een vurige dorst
naar het gebed, naar de opofferingen
uit liefde voor de zielen.
Heer, red mij, red mij.
U vermag alles voor zij die U aanroepen.
U bent Liefde.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Zesde dag

Lieve Moeder, U hebt ons de middelen gegeven:
"de Rozenkrans, het berouw, de opoffering",
om bij de Eeuwige Vader,
door de verdiensten van Uw Zoon,
vele genaden en zegeningen te bekomen.
U bent gekomen om ons
de weg van de hoop en van het licht te tonen
om zo de Vrede en de Liefde
terug te vinden.
Maria, aan de Rozenkransen die worden gebeden
en maak er een onmetelijke kroon van Liefde van.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Zevende dag

Het was in 1917 ... en vandaag weerklinkt
Uw oproep nog steeds.
Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
zie de liefde en het vertrouwen
van hen die u volgen.
Aanhoor hun smeekbeden
voor de redding van hun broeders,
voor de redding van de wereld.
Heb medelijden over ons.
Raak het hart van de onverschilligen,
Verander mijn hart.
Maria, Bemiddelares van alles genaden,
aanhoor onze oproep.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Achtste dag

Maria, de wens van Uw Zoon
is dat wij allen worden gered.
Ja, Hij ontvangt de zondaars
en in Zijn onmetelijke genade
vergeeft Hij alle fouten,
zelfs de ergste.
Daarom beantwoord ik met heel mijn hart
aan uw oproep door dit gebed te bidden.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.

Negende dag

Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Lieve Vrouw van de Hartstocht, help mij,
zoals U, en in eenheid met de goddelijke Gekruisigde
om zonder mopperen, de beproevingen
die God mij stuurt te aanvaarden.
Help mij om in de voetsporen van het Geloof,
de Hoop en de Liefde te treden,
tot aan het einde van de Weg.
Blijf mij steeds nabij, Maria,
Zoals u bij Uw zoon Jezus bleef
tijdens heel Zijn leven,
op Zijn weg naar de Calvarie
en aan de voet van het Heilg Kruis.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
Bekom voor mij de genade
door de verdiensten van Uw zoon.

Maria, Lieve Vrouw van de Rozenkrans,
neem onze arme gebeden op in Uw machtige tussenkomst bij het Hart van de Heer,
opdat iedereen zich zou verenigen in het gebed en het berouw.
Laat ieder van Uw kinderen het hart openen
om U meer en meer te benaderen
en door U tot de Heer te gaan,
die niets liever doet dan ons te redden
omdat Hij van ons houdt.

Jezus, vergeef ons,
Bescherm ons tegen het vuur van de hel,
Neem allen zielen tot U,
vooral deze die er de grootste nood aan hebben.
Dit voor Uw liefde, Jezus
tot herstel van de beledigingen
tegen het Onbevlekte Hart van Marie
en voor de bekering
van de arme zondaars.